เร่งทำความสะอาด รพ.บางสะพานเปิดรับผู้ป่วย

2018-11-10 18:05:12

เร่งทำความสะอาด รพ.บางสะพานเปิดรับผู้ป่วย

Advertisement

เจ้าหน้าที่เร่งทำความสะอาด รพ.บางสะพาน เตรียมเปิดให้บริการประชาชนใน 1-2 วันนี้เมื่อวันที่ 10 พ.ย. นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 5 นพ.สมาน ฟูตระกูล ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 และ นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดินทางมาเยี่ยมผู้ป่วยใน รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งย้ายมาจาก รพ.บางสะพานจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดย นพ.ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผอ.รพ.ประจวบคัรีขันธ์ นำเยี่ยมที่ห้องผู้ป่วยหนัก หอผู้ป่วยอายุรกรรม และหอผู้ป่วยศัลยกรรมทั้งนี้ผู้ตรวจราชการเขต 5 ได้ชื่นชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนด้วยความเข้มแข็ง อดทน เสียสละ หลังจาก รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นศูนย์กลางในการรับผู้ป่วยเคลื่อนย้ายจาก รพ.บางสะพาน ตั้งแต่วันที่ 8พ.ย. ที่ผ่านมา ถึงขณะนี้รับผู้ป่วยจาก รพ.บางสะพานแล้ว 10 ราย เป็นผู้ป่วยหนัก 8 ราย

ขณะที่ รพ.บางสะพาน น.อ.อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน 5 จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารอากาศในสังกัด ร่วมกับ ทหารค่ายธนะรัชต์ ตชด.ที่ 147 เจ้าหน้าที่ รพ.บางสะพาน เร่งฉีดล้างทำความสะอาดคราบโคลนจากน้ำป่าที่ไหลเข้าท่วมอาคารผู้ป่วยนอก ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินภายในโรงพยาบาล หลังระดับน้ำลด พร้อมเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์การแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ภายในอาคารบริการเพื่อเตรียมพร้อมเปิดให้บริการประชาชนในอีก 1 - 2 วัน จากนั้นได้นำกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจนพ.เชิดชาย ชยวัฒโฑ ผอ.รพ.บางสะพาน กล่าวว่า หลังจากมีน้ำไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ รพ.บางสะพาน ล่าสุดระดับน้ำในตัวอาคารรวมถึงด้านหน้าโรงพยาบาลลดลงแล้ว เหลือน้ำขังบริเวณด้านหลังโรงพยาบาลซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 80 เซนติเมตร โดยประสานขอเครื่องสูบน้ำจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( ปภ.) เร่งสูบน้ำออก พร้อมระดมกำลังทำความสะอาดอาคารคาดว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน เพื่อฟื้นฟูสภาพก่อนกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้ตามปกติขณะเดียวกันโรงพยาบาลได้ส่งทีมแพทย์ พยาบาลไปประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม ภายใน รร.บางสะพานวิทยา ผู้ป่วยทั่วไปสามารถไปขอรับบริการได้ ขณะที่ปัจจุบัน รพ.มีผู้ป่วยใน 50 คน นอนพักรักษาตัวตามปกติที่อาคาร 6 ชั้น เนื่องจากน้ำท่วมไม่ได้กระทบระบบกับไฟฟ้าและระบบประปา