กลาโหมแจงคุยปรองดองพรรคการเมืองผ่านพ้นด้วยดี

2017-03-08 13:06:04

กลาโหมแจงคุยปรองดองพรรคการเมืองผ่านพ้นด้วยดี

Advertisement

โฆษกกลาโหม เปิดเผยภาพรวม ตลอด 3 วัน พรรคการเมืองเสนอความเห็นสร้างความปรองดอง เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ขณะที่พรรคเพื่อไทย เสนอประเด็นการให้อภัย พร้อมขอให้มองปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่อนาคตร่วมกัน
พลตรีคงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงถึงภาพรวมเชิญพรรคการเมืองหารือปรองดอง ตลอด 3 วัน ในสัปดาห์นี้ ถือว่าบรรยากาศพูดคุย ให้เกียรติ ซึ่งกัน เป็นกันเอง สร้างสรรค์ มุ่งมั่นหาทางออกประเทศ เพื่อให้เกิดความปรองดอง ซึ่งการแถลงเป็นการสรุปความเห็นจากทุกพรรคการเมือง ปราศจากความเห็นส่วนตัว

ซึ่งความปรองดอง จะต้องหาจุดร่วมด้วยกัน เป็นทิศทางเดียวกัน จึงจำเป็นต้องรับฟังทุกฝ่ายอย่างกว้างขวาง ทุกพรรคขอให้จริงใจและต้องการให้เกิดความปรองดองเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาสู่การปรองดองในระบอบประชาธิปไตย โดยกำหนดเป็นโรดแมป โดยเห็นพ้องต้องใช้หลักนิติธรรม ใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มีอิสระ เปิดกว้าง ไปสู่ข้อสรุปปรองดองที่ยอมรับได้เรื่องโครงสร้างความขัดแย้ง เป็นโครงสร้างเชิงระบบหลายมิติ ไม่ใช่ภาคการเมือง เท่านั้น ทุกฝ่ายต้องทบทวนตัวเอง เข้าไปมีส่วนความขัดแย้งอย่างไร มองความรู้สึกที่คั่งค้าง และต้องก้าวเดินไปพร้อมกัน  รวมถึงมองว่าการเคารพกฎหมาย บังคับใช้กฎหมายต้องเป็นธรรม  โดยทุกฝ่ายต้องปฎิรูปตัวเองไปพร้อมๆกันด้วย

ขณะที่เรื่องการให้อภัย ที่เกิดจากความขัดแย้งมีการเสนอและพูดคุย เพราะความขัดแย้ง ไม่ได้เกิดเฉพาะการเมือง ซึ่งมึการเสนอให้มองปัจจุบันและอนาคต หากคุยแต่อดีต จะทำให้ไม่สามารถเดินหน้าไปได้ ซึ่งเป็นจุดที่ต้องเห็นพ้องร่วมกันอย่างไรก็ตามการเปิดเวที รับฟังความเห็น สร้างความปรองดองในภูมิภาคได้ดำเนินการควบคู้กับส่วนกลาง ซึ่งได้เชิญหลายภาคส่วนมาหารือและเสนอความเห็น บรรยากาศเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ขณะนี้หลายจังหวัด ก็อยู่ระหว่างดำเนิน และเตรียมความพร้อม ขณะนี้รวม 39 จังหวัดแล้วที่เปิดเวทีรับฟัง โดย กอ.รมน.คาดว่า จะครบ 77 จังหวัด ในสัปดาห์นี้   

ขณะที่ กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง อย่าง นปช.ตอบรับร่วมหารือวันที่ 15 มีนาคม ขณะที่ กลุ่ม กปปส.เข้าร่วมเสนอความคิดเห็นวันที่ 17 มีนาคม

แท็กที่เกี่ยวข้อง