ฝนตกหนักระดับน้ำสูง รพ.บางสะพานอพยพผู้ป่วย

2018-11-08 23:05:56

ฝนตกหนักระดับน้ำสูง รพ.บางสะพานอพยพผู้ป่วย

Advertisement

รพ.บางสะพาน เร่งอพยพผู้ป่วยไอซียู 8 ราย หลังฝนตกต่อเนื่องระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. นพ.เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผอ.รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำที่จะสถานีวัดน้ำของกรมชลประทานสะพานคลองวังยาว มีระดับสูงที่ 4.50 เมตร รพ.ได้ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยห้องไอซียู จำนวน 8 ราย ไป รพ.ประจวบคีรีขันธ์ แล้ว เพื่อส่งต่อไปรักษา รพ.หัวหิน และ รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี หลังจากที่ผ่านมามีการเตรียมการโดยระดับ 1 ดาว ที่สถานีวัดน้ำสีเหลือง ระดับน้ำสูง 3 – 4 เมตร เมื่อระดับน้ำขึ้นถึงสีแดงระดับน้ำ 4.50 เมตร จะต้องใช้แผน 2 ดาว และเมื่อน้ำถึงระดับน้ำสูง 6 เมตร จะต้องใช้แผน 3 ดาว แต่ละแผนจะมีการดำเนินการที่แตกต่างกัน โดยแผน 1 ดาว จะงดรับส่งต่อผู้ป่วยจาก รพ.บางสะพานน้อย งดผ่าตัดที่ไม่เร่งด่วน จะเริ่มจำหน่ายผู้ป่วยให้มากที่สุด จากนั้นจะเริ่มเคลื่อนย้ายสิ่งของไว้ที่สูง 


“เมื่อถึงแผน 2 ดาว จะเริ่มส่งต่อผู้ป่วยหนักในห้องไอซียู ผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจโดยสนับสนุนรถพยาบาลจาก รพ.ข้างเคียง เช่น รพ. ทับสะแก รพ.บางสะพานน้อย รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งเคลื่อนย้ายสิ่งของและขอใช้ที่จำเป็นในการงานบริการส่วนหนึ่งไว้ที่สูงในอาคาร 6 ชั้นจากนั้นจะให้บริการเท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอกบางส่วน สำหรับผู้ป่วยห้องคลอด ห้องผ่าตัดจะปิดทั้งหมด เมื่อถึงแผน 3 ดาว จะเคลื่อนย้ายเครื่องมือแพทย์ทั้งหมด ห้องฉุกเฉิน ห้องผู้ป่วยนอกจะปิดทั้งหมดรวมทั้งแผนที่จะอพยพผู้ป่วยนออกจาก รพ. โดยผ่านความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด” นพ.เชิดชาย กล่าว