“กอบศักดิ์”ยัน พปชร.ให้ความสำคัญเด็กเยาวชน

2018-11-08 17:55:42

“กอบศักดิ์”ยัน พปชร.ให้ความสำคัญเด็กเยาวชน

Advertisement

"กอบศักดิ์" ย้ำ พปชร.ให้ ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนหาจุดหมายตัวเองให้เจอ เปิดโอกาสร่วมทำกิจกรรมเมื่อเวลา 17.00น. วันที่ 8 พ.ย. ที่ห้องประชุมออดิทอเรียม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สโมสรนักศึกษา สมาคมศิษย์เก่าฯ จัดระดมความคิดเห็นคนรุ่นใหม่ 200 คน ผ่านสื่อดิจิทัล หัวข้อ “คนรุ่นใหม่วาดฝันประเทศไทย” โดยมีนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล โฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)ร่วมรับฟังข้อสรุปความคิดเห็นคนรุ่นใหม่ พร้อมบรรยายเรื่อง "ประเทศไทยกับกระแสการเปลี่ยนแปลวเศรษฐกิจและสังคมโลก" ตอนหนึ่งว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องแสวงหาตัวเองให้ได้ในยุคของตนเป็นยุคที่สังคมเข้ามามีบทบาท รวมถึงพ่อแม่ มีบทบาทสำคัญว่าต้องการให้เป็นอะไร แต่วันนี้เป็นยุคที่เราต้องแสวงหาตัวเองว่าเราเป็นใครและต้องพยายามหาพื้นที่ในการแสวงหาตัวเองให้เจอ ซึ่งเป็นนโยบายที่พรรคพลังประชารัฐคิดคือให้ความสำคัญกับเด็กๆ เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะนโยบายสร้างเด็กและเปิดโอกาสให้ทำกิจกรรมต่างๆที่ไม่ใช่อยู่เฉพาะในห้องเรียนต้องทำการบ้านให้น้อยลง และสิ่งที่เราทำเป็นงานอดิเรก อาจเป็นรายได้หลักในอนาคต เป็นต้น ดังนั้นวันนี้ขอให้ทุกคนค้นหาตัวเองให้เจอก็พอ