วันนี้มีอะไร: 9 พฤศจิกายน วันอิสรภาพโลก (World Freedom Day)

2018-11-09 00:00:44

วันนี้มีอะไร: 9 พฤศจิกายน วันอิสรภาพโลก (World Freedom Day)

Advertisement

วันอิสรภาพโลก (World Freedom Day)
วันอิสรภาพโลกถูกประกาศเป็นวาระพิเศษในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2544 โดย จอร์จ ดับเบิลยู บุช ประธานาธิบดีสหรัฐในเวลานั้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่การทลายกำแพงเบอร์ลินโดยรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของเยอรมนีตะวันออก เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2532 รวมถึงเพื่อฉลองการล่มสลายของคอมมิวนิวต์ในยุโรปตอนกลางและตะวันออก

ภาพ Shutterstock.com
ภาพ Shutterstock.com

437 ปีก่อนพ.ศ. 2124
พระเจ้าบุเรงนอง หรือพระนามเต็มว่า พระเจ้าบุเรงนองกะยอดินนรธา พระมหากษัตริย์พม่าจากราชวงศ์ตองอู สิ้นพระชนม์ด้วยอาการพระประชวร ขณะยกทัพไปตียะไข่ สิริอายุ 65 ปี 299 วัน พระเจ้าบุเรงนองทรงเป็นที่รู้จักในประเทศไทยว่า "พระเจ้าชนะสิบทิศ" จากนวนิยายเรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ ของยาขอบ151 ปีก่อน
พ.ศ. 2410
รัฐบาลโชกุนโทะกุงะวะถวายพระราชอำนาจคืนสมเด็จพระจักรพรรดิ เริ่มต้นการการฟื้นฟูสมัยเมจิ
80 ปีก่อน
พ.ศ. 2481
เวลา 19.00 น. เกิดการลอบสังหาร จอมพล แปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในห้องนอนด้วยปืนคอลทต์รีวอลเวอร์ โดยผู้ลอบสังหารชื่อ นายลี บุญตา ซึ่งเป็นคนสวนของจอมพล ป. ด้วยการแอบซุ่มอยู่ใต้เตียง


ภาพ @ningnhong_535 ปีก่อน
พ.ศ. 2526
วันเกิด หน่อง-ปลื้มจิตร์ ถินขาว กัปตันทีมนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย