ผอ.รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา ชงเรื่องจ่อแจ้งจับผู้จัดงานวิ่ง

2018-11-08 17:30:43

ผอ.รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา ชงเรื่องจ่อแจ้งจับผู้จัดงานวิ่ง

Advertisement

ผอ.รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งโต๊ะแถลงข่าว ปมเงินบริจาค “กิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล” ที่ชลบุรี ยันได้แค่ 5 แสนกว่าบาท เตรียมทำหนังสือเข้าจัดการตามกฎหมาย

นพ.สุริยา โปร่งน้ำใจ ผอ.รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา แถลงข่าว เปิดเผยข้อมูลกับสื่อมวลชน กรณีรับเงินโครงการวิ่งเพื่อการกุศลมอบให้กับทาง รพ.มหาวิทยาบูรพาไม่ครบตามจำนวน โดยเปิดเผยว่า  จากการผิดพลาดจากงานวิ่ง เมื่อวันที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา ทางผู้จัดงานฯ ได้แจ้งกับ รอง ผวจ.ชลบุรี และสื่อมวลชน ว่าจะขอให้มีการประชาสัมพันธ์การรับมอบเงินผ่านป้ายบริจาค เป็นจำนวนเงิน 3,457,515.89 บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบห้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์ ) ซึ่งผู้จัดได้เตรียมป้ายบริจาคมาเอง และได้มีความประสงค์จะนำเช็คเงินสดมามอบให้ในภายหลัง

ซึ่ง นายกิตติภัทร ชลศรานนท์ได้นำเช็คเงินสดมูลค่า 549, 415.89 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบห้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์) มามอบให้ในนาม ชมรมเดิน-วิ่ง สวนหลวง ร.๙ จ.ชลบุรี ตนจึงได้โทรศัพท์ทวงถามถึงจำนวนเงินส่วนที่เหลือ ก็ได้รับคำตอบว่าจะนำเงินมามอบให้ครบในภายหลัง 
จนกระทั่งวันที่ 6 พ.ย. ที่ผ่านมา จึงได้ติดต่อกับ นายกิตติภัทร ชลศรานนท์ ผู้จัดงาน อีกครั้ง และได้รับคำตอบว่า เงินที่บริจาคให้กับโรงพยาบาลฯ หลังหักค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 549,415.89 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบห้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์) เพียงเท่านั้น และยังมีเงิน บริจาคผ่านการประชาสัมพันธ์ในการจัดงานฯ จำนวน 456,100 บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ส่วนเงินที่เหลือก็ถือว่าเป็นเงินบริจาคตรงกับ รพ.ก่อนหน้านี้

หลังจากนี้ ผอ.รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา บอกว่า จะทำหนังสือให้กับต้นสังกัด เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป เพราะว่ามีเงินหายไปเป็นจำนวนมาก