“วิษณุ”เปิดไทม์ไลน์เลือกตั้ง 24 ก.พ.62

2018-11-08 16:40:03

“วิษณุ”เปิดไทม์ไลน์เลือกตั้ง 24 ก.พ.62

Advertisement

“วิษณุ”เปิดไทม์ไลน์เลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 เดือน ธ.ค.2561 ประกาศใช้ พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง กกต.กำหนดวันเลือกตั้งเดือน ม.ค.ปีหน้า ประกาศผลการเลือกตั้งไม่เกิน 24 เม.ย.2562 ภายใน 8 พ.ค.2562 เปิดสภาฯ เลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายกฯ ตั้ง ครม. ครม.ใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณ ประมาณเดือน มิ.ย.2562 ครม.ใหม่แถลงนโยบาย


เมื่อวันที่ 8 พ.ย. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวการเตรียมการของ ครม.ในการเลือกตั้งว่าสำหรับปฏิทินในการทำงานกรณีมีการเลือกตั้งในวันที่ 24 ก.พ.2562 จะเริ่มตั้งแต่เดือน ธ.ค.2561 ดังนี้-อาทิตย์ 9 ธ.ค.2561-19 ม.ค.2561 งานอุ่นไอรัก

-อังคารที่ 11 ธ.ค.2561 พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.เริ่มใช้บังคับ (ต้องจัดเลือกตั้งให้เสร็จใน 150 วัน =9 พ.ค.2562)

-วันที่ 16-27 ธ.ค. 2561 กกต.จัดคัดเลือก ส.ว.ระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ โดยวันที่ 27 ธ.ค. เลือกกันเองระดับประเทศที่อิมแพ็คเมืองทองธานี ทั้งนี้ในเดือน ธ.ค. คสช.ตั้งคณะกรรมการสรรหา ส.ว.9-12 คน,ประกาศใช้ พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.)ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.และปลดล็อกคำสั่ง คสช.

-ศุกร์ 28 ธ.ค.2561 วันสุดท้ายของการส่งร่าง พ.ร.บ.ให้สภาฯ

ม.ค.2562

-2 ม.ค.2562 กกต.ส่งรายชื่อผู้เข้ารอบ ส.ว.200 คนให้ คสช. ไปคัดเหลือ 50 คน+สำรอง 50 คน

-ภายใน 5 วันนับจากประกาศ พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง กกต.ออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัคร จำนวน ส.ส.ในแต่ละเขต 

-ไม่เกิน 25 วัน นับจากประกาศใช้ พ.ร.ฎ. รับสมัคร ส.ส.โดยให้เวลา 5 วันและพรรคต้องแจ้งชื่อนายกฯให้ กกต.ออกประกาศก.พ.2562

-เสาร์ 9 ก.พ.2562 คณะกรรมการสรรหาส่งรายชื่อผู้เข้ารอบ ส.ว.400 คนให้ คสช.คัดเหลือ 194 คน +สำรอง 50 คน(โดยตำแหน่งมีแล้ว 6 คน)

-ศุกร์ 15 ก.พ.2562 สนช.หยุดพิจารณากฎหมาย

-อาทิตย์ 24 ก.พ.2562 เลือกตั้ง ส.ส.ทั่วประเทศ ส.ส.เขต 350 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 150 คน = 500 คน


สำหรับเดือน มี.ค. 2562 ไม่มีอะไร ให้ กกต.นับคะแนน เพราะต้องเอาคะแนนสอบตกมาคิด ส.ส.บัญชีรายชื่อ แจกใบเหลือง ใบแดง ในช่วงเวลานี้ ถ้าจะต้องเลือกตั้งใหม่ เลือกตั้งซ่อม
เม.ย.2562

-พุธ 24 เม.ย.2562 วันสุดท้าย กกต.ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.500 คน (ภายใน 60 วัน) ถ้ายังได้ไม่ครบได้เท่าไหร่ให้เอาเท่านั้น แต่ต้องให้ได้ 95% อาจจะประกาศไปก่อนแล้วสอยทีหลัง

-เสาร์ 27 เม.ย.2562 เป็นวันสุดท้ายที่ คสช.ต้องพิจารณา ส.ว. 50 คน + 194 คนเสร็จ และนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯถวายเพื่อทรงพระปริมาภิไธย 50-194+6 คน (โดยตำแหน่ง) = 250 คน


พ.ค.2562

-ภายใน 8 พ.ค.2562 เสด็จฯเปิดสภาฯ (ภายใน 15 วัน นับแต่ประกาศผลเลือกตั้ง แสดงว่ามี ส.ส.และ ส.ว.ใหม่แล้ว ) รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ นับจากวันประกาศรายชื่อ ส.ส.รัฐบาลกราบบังคมทูลเปิดรัฐสภาครั้งแรก ปกติจัดที่พระที่นั่งอนันตสมาคม ให้ สนช.สิ้นสุดลง 1 วันก่อนเสด็จฯเปิดสภาฯ

-จากนั้นมีการเลือกประธานสภาฯ ประธานวุฒิสภา เลือกนายกฯ โปรดเกล้าแต่งตั้งนายกฯ ตั้ง ครม. ครม.ใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณ รัฐบาลเก่า และ คสช.สิ้นสุด


มิ.ย.2562

-ภายใน 15 วันนับแต่ ครม.ถวายสัตย์ปฏิญาณ ครม.ใหม่แถลงนโยบาย

-เสาร์ 22 มิ.ย.-อาทิตย์ 23 มิ.ย.2562 ประชุมอาเซียน ซัมมิท

นายวิษณุ กล่าวถึงสถานภาพของรัฐบาลว่า ไม่ใช่รัฐบาลรักษาการ เว้นแต่จะมีเหตุใดเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้องพ้นไป เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้ คสช.และรัฐบาลนี้อยู่แบบมีอำนาจเต็มต่อไปจนกว่ารัฐบาลชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนรับหน้าที่