“กังหันวิดน้ำ” แห่งแรกเมืองตาก ฟื้นภูมิปัญญาก่อนเลือนหาย

2018-11-08 11:05:14

“กังหันวิดน้ำ” แห่งแรกเมืองตาก   ฟื้นภูมิปัญญาก่อนเลือนหาย

Advertisement

ชาวบ้านชุมชนคลองเชียงทอง ร่วมกันสร้างกังหันวิดน้ำแห่งแรกของ จ.ตาก เพื่อรื้อฟื้นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ชุมชนชาวบ้านคลองเชียงทอง หมู่ 2 ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก กำลังรวมกลุ่มกันสร้างกังหันวิดน้ำขึ้นมาเพื่อใช้วิดน้ำเข้าสวน ไร่ นา ซึ่งเป็นการรื้อฟื้นภูมิปัญญาชาวบ้านให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม  ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นโบราณที่สูญหายไปนาน แต่กำลังจะกลับมาได้ใช้งานกันอีกครั้ง 

ในอดีต เกษตรกร ชาวบ้านคลองเชียงทอง อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำปิง และอาศัยแม่น้ำปิงหล่อเลี้ยงชีวิตมานาน จึงรวมกลุ่มกันสร้างกังหันวิดน้ำเข้าสวนไร่-นาในหน้าแล้ง โดยใช้ไม้ไผ่ที่หาได้ง่ายภายในหมู่บ้านมาเป็นส่วนประกอบ ผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีความรู้ จะควบคุมการสร้างกังหันน้ำ เพื่อใช้แรงดันของน้ำผลักดันให้กังหันหมุน ทำให้น้ำไหลเข้าไปตามราง ส่งเข้าไปในสวน ไร่ นา ของชาวบ้าน ทำให้มีน้ำใช้ตลอดปี
ทั้งนี้ชาวบ้านชุมชนเชียงทอง จึงได้ช่วยกันสร้างกังหันวิดน้ำเป็นแห่งแรกของเมืองตากขึ้นเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต