“ดอน”เมินต่างชาติสังเกตการณ์เลือกตั้ง

2018-11-06 11:10:12

“ดอน”เมินต่างชาติสังเกตการณ์เลือกตั้ง

Advertisement

รมว.ต่างประเทศ เมินองค์กรต่างประเทศเข้ามาสังเกตการณ์เลือกตั้ง ระบุดีที่สุดคือคนไทยด้วยกันเอง ชี่พึ่งต่างชาติทำให้ประเทศไม่รู้จักโต ไม่รู้จักพัฒนา ย่ำอยู่กับที่ ไม่ใช่ทุกอย่างต้องพึ่งลมหายใจของต่างชาติ

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ ตอบข้อซํกถามกรณีองค์กรต่างประเทศประสานงานกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ขอเข้ามาสังเกตการณ์เลือกตั้งในประเทศไทย ว่า ไม่ทราบ เป็นเรื่องของ กกต. ที่จริงชาวต่างชาติในสถานเอกอัครราชทูตต่างๆสนใจและติดตามอยู่แล้ว ส่วนตัวมองว่าการจะเข้ามา คือมาในประเทศที่มีปัญหา ต้องถามสื่อมวลชนว่าอยากเห็นประเทศของเราเป็นประเทศที่มีปัญหาในสายตาของนานาชาติหรือไม่ ถ้าจะให้คนมาสังเกตการณ์ แสดงว่าเรามีปัญหาในสายตาของเขาหรือสายตาของเราเองที่ไม่สามารถดูแลตัวเอง การสังเกตการณ์เลือกตั้งที่ดีที่สุดคือ คนไทยด้วยกันเอง อีกทั้ง รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งอยู่แล้ว จะทำให้ประชาชนได้เรียนรู้ แทนที่ทุกอย่างจะให้คนต่างชาติเข้ามาซึ่งจะทำให้ประเทศเราไม่รู้จักโต ไม่รู้จักพัฒนา ย่ำอยู่กับที่ และจะยิ่งแย่ลง ไม่ใช่ทุกอย่างต้องพึ่งลมหายใจของต่างชาติเสียหมด เราก้าวไม่พ้นจุดนี้ถ้ายังย่ำอยู่กับที่

นายดอน กล่าวต่อว่า กรณีนี้ไม่ใช่เรื่องใจแคบหรือไม่ใจแคบ แต่เป็นช่วงที่จะพัฒนาคนของเราได้ มันน่าอดสูที่เราต้องไปอาศัยคนอื่นตลอด นอกเสียจากเราทำไม่ได้ ไม่มีภูมิปัญญา ไม่มีวิธีจัดการ ต้องเอาคนอื่นมาตรวจสอบ ต่อข้อถามว่าการไม่ให้ต่างชาติเข้ามาสังเกตการณ์ จะทำให้เขาไม่ยอมรับการเลือกตั้งหรือไม่ นายดอน กล่าวว่า เป็นไปไม่ได้ อยู่ที่คนไทย ไม่จำเป็นต้องอาศัยคนอื่น