สถิติเด็กญี่ปุ่นฆ่าตัวตายสูงสุดในรอบกว่า 30 ปี

2018-11-06 06:30:46

สถิติเด็กญี่ปุ่นฆ่าตัวตายสูงสุดในรอบกว่า 30 ปี

Advertisement

กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น แถลงเมื่อวันจันทร์ ว่า การฆ่าตัวตายของเด็กในญี่ปุ่น ทั้งเด็กเล็กและเด็กวัยรุ่น ในรอบปีที่ผ่านมา อยู่ในระดับสูงสุดในรอบกว่า 3 ทศวรรษ

ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 – 2560 นับถึงเดือน มี.ค. ปีนี้ เด็กญี่ปุ่นในระดับชั้นเรียนประถมศึกษา ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปลิดชีวิตตนเองเท่าที่มีการบันทึกรวม 250 คน สูงกว่าปีก่อนหน้า 5 คน และสูงสุดนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 จากการตรวจสอบพบว่า ปัญหาที่ทำให้เด็กวัยนี้ตัดสินใจปลิดชีพตนเองคือ ปัญหาในครอบครัว ความวิตกเกี่ยวกับอนาคต และการถูกข่มเหงรังแก แต่โรงเรียนต้นสังกัดหลายแห่งกล่าวว่า เหตุผลเบื้องหลังการตายของเด็กประมาณ 140 คน ไม่อาจระบุได้ เนื่องจากเด็กผู้ตายไม่ได้เขียนบันทึกทิ้งไว้

เด็กที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ เรียนอยู่ในระดับมัธยมปลาย ซึ่งตามเกณฑ์จะเรียนจบระดับนี้เมื่ออายุ 18 ปี
จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราฆ่าตัวตายสูงที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2558 แต่หลังจากรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการป้องกัน อัตราได้ลดลง โดยในปี 2560 ชาวญี่ปุ่นฆ่าตัวตายทั่วประเทศประมาณ 21,000 คน ลดลงจากจุดสูงสุดที่ประมาณ 34,500 คนในปี 2546 อย่างไรก็ตาม อัตราการฆ่าตัวตายของเด็กญี่ปุ่น ยังค่อนข้างสูง ทำให้มันกลายเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต ของประชากรในวัยเด็กของประเทศ.