บอร์ด สปสช.4 คนไขก๊อก คาดชิ่ง ก.ม.เปิดทรัพย์สิน

2018-11-05 21:40:43

บอร์ด สปสช.4 คนไขก๊อก คาดชิ่ง ก.ม.เปิดทรัพย์สิน

Advertisement

บอร์ด สปสช.4 คนยื่นใบลาออก หลังประกาศ ป.ป.ช. กำหนดให้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ด้าน "ปิยะสกล" ไม่ฟันธงสาเหตุบอกอยู่ระหว่างขอให้อยู่ทำงานร่วมกันต่อไป

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ที่มี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ในฐานะประธาน บอร์ด สปสช.เป็นประธานการประชุม ได้มีการหารือถึงประเด็นการยื่นทรัพย์สินตามประกาศของ ป.ป.ช.โดยมีการสอบถามถึงเหตุผลที่มีคณะกรรมการจำนวนหนึ่งยื่นใบลาออก จนทำให้ นพ.ปิยะสกล สั่งการให้ยุติการถ่ายทอดสดการประชุมโดยขอให้หารือประเด็นนี้เป็นวาระลับ อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า บอร์ด สปสช. 4 คน ยื่นลาออกแล้ว ประกอบด้วย 1.นพ.พินิจ หิรัญโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ทางเลือก 2.นางชุมศรี พจนปรีชา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง 3.นายสมใจ โตศุกลวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และ 4.นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยทั้งหมดไม่ได้มาร่วมประชุมในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามในการประชุมบอร์ด สปสช.มีมติให้หารือเรื่องนี้อีกครั้ง ว่าทั้ง 4 คนจะทบทวนการลาออกหรือไม่


นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า มีบอร์ด สปสช. 4 คน ยื่นลาออกไปเมื่อวันที่ 30 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยทั้ง 4 คน ถือเป็นกำลังสำคัญในการทำงานมาตลอด ตนจึงได้มีการหารือทางโทรศัพท์กับทั้ง 4 คน แต่รับสายเพียง 3 คน โดยขอให้ทั้งหมดทบทวนเรื่องการยื่นลาออก ซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาสักระยะ ซึ่งเหตุผลของการลาออก คงบอกไม่ได้ว่า เป็นเรื่องอะไร หรือเรื่องจากประกาศของป.ป.ช.หรือไม่ หรืออาจเป็นเรื่องส่วนตัว ทั้งนี้การลาออกไม่ส่งผลต่อการประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆของบอร์ด สปสช. เพราะบอร์ด สปสช.ที่เหลือก็ยังครบองค์ประชุม ยืนยันว่าทั้งหมดทำงานดีมาตลอด มีผลงานดี ดังนั้นก็อยากขอให้ทำงานด้วยกันต่อไป


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ป.ป.ช. กำหนดให้ ข้าราชการการเมือง ผบ.เหล่าทัพ ผู้ว่าฯ หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 30 วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง