คมนาคม เพิ่มเติม พรบ.ฯ แก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย

2017-03-07 17:57:58

คมนาคม เพิ่มเติม พรบ.ฯ แก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย

Advertisement

กระทรวงคมนาคม เปิดเผยผล การประชุม คณะรัฐมนตรี  พิจารณา พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย  และร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย เพื่อแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ว่า ที่ประชุม ครม. พิจารณาร่าง พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย  พ.ศ.2481 และร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456  โดยจะพิจารณาเพิ่มบทบัญญัติทางกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนเรือ ใบอนุญาตการใช้เรือ และกำหนดให้เจ้าของเรือชำระเงินเพิ่มกรณีการขอใบอนุญาตใช้เรือเมื่อเรือสิ้นสุดอายุ รวมถึงเพิ่มบทลงโทษการใช้เรือโดยไม่ได้รับอนุญาติ ได้มาตรฐานในการกำกับดูแลการใช้เรือประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและแก้ปัญหาการทำประมงโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย


นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ยังพิจารณาการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมค่าจ้างศึกษาแผนแม่บท ระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะที่สองค่าจ้าง เป็นค่าจ้าง ศึกษาการจัดทำแผนแม่บทบูรณาการพัฒนาระบบการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและ การจัดเก็บเก็บค่าผ่านทางรองรับการขนส่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วงเงินค่าจ้างศึกษา 33.9 ล้านบาท  ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดภาระงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่ 5เส้นทางว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ ซุปเปอร์บอร์ดหลังจากที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ส่งข้อมูลของโครงการเข้าพิจารณาแล้ว ซึ่งเชื่อว่าการจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละหน่วยงานที่มีมูลค่าลงทุนโครงการตั้งแต่ 5000 ล้านบาทขึ้นไป มีความรวดเร็วและไม่ล่าช้าจากแผนงานอย่างไรก็ตาม จะต้องรอทางซุปเปอร์บอร์ดพิจารณาสรุปอีกครั้ง ซึ่งทางคณะกรรมจะมีการประชุมในวันที่ 10มีนาคม2560นี้