นายกฯเปิดใช้อุโมงค์ลอดแยกรัชโยธิน

2018-11-05 10:30:14

นายกฯเปิดใช้อุโมงค์ลอดแยกรัชโยธิน

Advertisement

นายกฯ เป็นประธานในพิธีเปิดใช้อุโมงค์ลอดทางแยกรัชโยธินให้รถใช้งานเป็นวันแรก คาดแก้ไขปัญหาการจราจรได้พอสมควร ระบุมีอีกหลายทางแยกที่ต้องดำเนินการ ที่ผ่านมาหยุดการแก้ไขแบบยั่งยืนมานาน เหตุโครงการเกี่ยวข้องกับที่ดิน และประชาชน ขอให้เห็นใจรัฐบาลด้วย แย้มข่าวดีปลายปีรถไฟฟ้าสายสีเขียวเสร็จเปิดให้ใช้ฟรี 4 เดือน

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 5 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เป็นประธานในพิธีเปิดใช้อุโมงค์ลอดทางแยกรัชโยธินให้รถใช้งานเป็นวันแรกในเวลา 10.00 น. โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณลานหลังคาอุโมงค์ ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม.พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ปัญหาการจราจรติดขัด ถือเป็นปัญหาที่สะสมต่อเนื่องมายาวนาน เนื่องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมือง ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเมือง ด้วยการเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในพื้นที่ กทม.และปริมณฑลให้เชื่อมโยงครอบคลุม และมีจุดเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ เพื่อรองรับการเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้นและช่วยลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล นอกจากนี้ รัฐบาลยังมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางบนถนนสายหลักต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ดังนั้นการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณแยกรัชโยธิน เป็นอีกโครงการหนึ่งที่จะช่วยให้การสัญจรใน กทม.มีความสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงระหว่างที่มีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าหลายเส้นทางในขณะนี้ อันเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ยินดีที่ได้มาเปิดการใช้อุโมงค์วันนี้ นับเป็นความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการจราจรใน กทม.ทั้งหมดอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีเป้าหมายพัฒนาประเทศทุกมิติ โครงการนี้โชคดีที่สามารถเร่งรัดให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 3 เดือน ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อุโมงค์แห่งนี้คงจะแก้ไขปัญหาการจราจรได้พอสมควร มีอีกหลายทางแยกที่ต้องดำเนินการ และต้องใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูง ซึ่งจะถูกระบุอยู่ในแผนงาน และเร่งรัดเพื่อพร้อมให้บริการทุกเส้นสาย ที่ผ่านมาหยุดการแก้ไขแบบยั่งยืนมานานมานานพอสมควร เพราะโครงการเกี่ยวข้องกับที่ดินและเกี่ยวข้องกับประชาชน ขอให้เห็นใจรัฐบาลด้วย ต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 1,000-2,000 ล้านบาท จึงต้องบรรจุในแผนการก่อสร้างระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว


ทั้งนี้หลังจากมีการรื้อสะพานออก เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว หมอชิต-สะพานใหม่-ลำลูกกา โดยปรับรูปแบบด้วยการสร้างเป็นอุโมงค์ลอดแยกในแนวถนนรัชดาภิเษกทดแทน การก่อสร้างเร็วกว่าแผนงานเดิมที่วางไว้ 3 เดือน จากเดิมกำหนดจะแล้วเสร็จในเดือน ก.พ.2562 โดยอุโมงค์ลอดแยกรัชโยธินมีขนาด 4 ช่องจราจรไปกลับในแนวถนนรัชดาภิเษก มีความยาว 1,085 เมตร กว้าง 16.80 เมตร และมีความสูงของช่องทางลอด 5.25 เมตร จำกัดความสูงของรถไว้ไม่เกิน 5 เมตร คาดว่าจะสามารถรองรับปริมาณรถยนต์เฉลี่ยได้วันละกว่า 2 แสนคันสำหรับอุโมงค์ทางลอดบริเวณแยกรัชโยธิน เป็นโครงการเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาจราจรอย่างยั่งยืน โดย ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2556 เห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)ดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต พร้อมทั้งเห็นชอบให้ รฟม. ดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณแยกรัชโยธินไปในคราวเดียวกัน ซึ่ง รฟม. ได้เร่งรัดดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณแยกรัชโยธินให้มีความก้าวหน้าตามแผนงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยการก่อสร้างเป็นอุโมงค์ทางลอดในแนวถนนรัชดาภิเษก ขนาด 4 ช่องจราจร แบ่งเป็นทิศทางฝั่งขาเข้า – ขาออก ทิศทางละ 2 ช่องจราจร ซึ่ง รฟม. ได้นำเทคนิคการก่อสร้างงานใต้ดินที่มีประสิทธิภาพเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อลดระยะเวลาในการก่อสร้างควบคู่ไปกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการจราจร เพื่อบรรเทาผลกระทบจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ทั้งนี้ จากการเร่งรัดการดำเนินงานของ รฟม. ส่งผลให้การก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณแยกรัชโยธินแล้วเสร็จเร็วกว่าแผนงาน 3 เดือน และพร้อมเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้ในปัจจุบัน คาดว่าอุโมงค์ทางลอดบริเวณแยกรัชโยธินจะสามารถรองรับปริมาณรถยนต์เฉลี่ยกว่า 2 แสนคันต่อวัน ซึ่งจะช่วยคลี่คลายการจราจรบริเวณแยกรัชโยธิน รวมถึงช่วยระบายปริมาณการจราจรของถนนโดยรอบในบริเวณดังกล่าว

ส่วนการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ปัจจุบัน (ณ วันที่ 31ต.ค. 2561) มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 82.49 โดยโครงการฯ มีกำหนดก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จภายในปี 2562 และ กรุงเทพมหานคร (กทม.) จะเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ภายในปี 2563