เอ็นจีโอขอบคุณ “บิ๊กตู่” ห้ามร้านสะดวกซื้อขายเบียร์สด

2018-11-04 14:45:55

เอ็นจีโอขอบคุณ “บิ๊กตู่” ห้ามร้านสะดวกซื้อขายเบียร์สด

Advertisement

ภาคประชาชนขอบคุณ “บิ๊กตู่” ลงนามประกาศ ห้ามขายเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อ มีผลบังคับใช้ 30 ที่ผ่านมา เห็นความสำคัญในการควบคุมน้ำเมา ลดปัญหาสังคม

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา เปิดเผยว่า ภาคีเครือข่ายได้ทำหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมถึง รมว.สาธารณสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค และ ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อขอขอบคุณในการออกอนุบัญญัติควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เรื่องกำหนดวิธีการหรือลักษณะห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีการใช้เครื่องจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานที่หรือบริเวณร้านค้าสะดวกซื้อ พ.ศ. 2561 เพื่อควบคุมไม่ให้จำหน่ายเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อ


นายคำรณ กล่าวต่อว่า จากกรณีที่เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กทม. เครือข่ายองค์กรผู้หญิงและองค์กรด้านเด็ก และเครือข่ายเฝ้าระวังแอลกอฮอล์ กทม.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการขายเบียร์สดแบบกดในร้านสะดวกซื้อ และพบว่ามีขายจริง ซึ่งเข้าข่ายการทำผิดฐานโฆษณา แต่เรื่องลักษณะการขายแบบเบียร์กดนี้ ยังไม่ชัดเจน จึงร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะเห็นว่าในร้านสะดวกซื้อมีสาขาเป็นจำนวนมาก จะนำไปสู่การเข้าถึงแอลกอฮอล์ได้ง่าย และการควบคุมการเข้าถึงเหล้าเบียร์จะไม่ได้ผล

นายคำรณ กล่าวอีกว่า จากนั้นสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการยก(ร่าง) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวิธีการหรือลักษณะห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการใช้เครื่องจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานที่หรือบริเวณร้านค้าสะดวกซื้อ พ.ศ. 2561 เพื่อควบคุมไม่ให้จำหน่ายเบียร์กดในร้านสะดวกซื้อ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ จนกระทั่งนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในประกาศฉบับดังกล่าว มีผลบังคบใช้ในวันที่ 30 ต.ค. 2561 ถือเป็นของขวัญชิ้นสำคัญที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญควบคุมการตลาดของธุรกิจแอลกอฮอล์ ป้องกันตั้งแต่ต้นทาง ไม่สร้างภาระต่อสังคมมากไปกว่านี้ โดยภาคีเครือข่าย ยินดีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเฝ้าระวัง เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 คือป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ลดผลกระทบทางสังคม และคุ้มครองสุขภาพประชาชน

แท็กที่เกี่ยวข้อง