“หญิงหน่อย” ชูพัฒนาคนวาระแห่งชาติ

2018-11-02 16:50:36

“หญิงหน่อย” ชูพัฒนาคนวาระแห่งชาติ

Advertisement

"คุณหญิงสุดารัตน์" ชูการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ เด็กยุคใหม่ต้องมีความรู้คู่ทักษะที่หลากหลายเมื่อวันที่ 2 พ.ย. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวถึง การยกระดับการศึกษาของประเทศไทย ว่า ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น จึงต้องใช้โอกาสจากโลกใหม่ มาทำให้เกิดโอกาสกับคนไทยให้มากที่สุด การใช้เทคโนโลยีมีความจำเป็น เสมือนเป็นปัจจัยที่ 5 สามารถลดเวลา ลดต้นทุน ทำสิ่งที่คิด ให้ขยายออกไปอย่างไม่มีพรมแดน จึงเป็นโอกาสของคนรุ่นใหม่ที่จะนำเทคโนโลยีมาทำให้เกิดเกิดประโยชน์กับตัวเองและประเทศ ซึ่งถือเป็นการนำทรัพย์สินของโลกใหม่ มาสร้างสิ่งใหม่

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันเห็นว่า สมควรที่จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านความรู้ ไม่ใช่เพียงการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องเป็นวาระแห่งชาติ ไม่เช่นนั้นเด็กไทยเราจะตามไม่ทัน ไม่ใช่ปฏิรูปการศึกษา แต่มันยิ่งใหญ่กว่านั้น มันต้องสร้างทรัพยากรมนุษย์ ให้ทันโลก เราต้องสร้างเด็กไทยให้เป็น Global Citizenการปฏิรูปการศึกษาแบบเดิมอาจไม่เพียงพอ เพราะหากมองจากความต้องการของโลกยุคใหม่เด็กจำเป็นต้องมีทักษะหลากหลายสามารถแก้ไขปัญหาได้และทำงานเป็นทีมเป็น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผู้มีอำนาจต้องเข้ามาให้ความสำคัญ

คุณหญิงสุดารัตน กล่าวด้วยว่า หลักสูตรการศึกษา ต้องสอดคล้องกับชุมชน กระทรวงศึกษาต้องเล็กลง กระจายอำนาจด้านการศึกษาไปยังโรงเรียนให้จัดการตนเองมากขึ้นพัฒนาเด็กให้มีความรู้คู่กับทักษะหลักสูตรต้องส่งเสริมให้ ให้ได้ความรู้บวก ทักษะ ครูต้องปรับบทบาท มาเป็นโค้ช คอยแนะนำแนวทางไม่ใช่เอาครูเป็นศูนย์กลาง ต้องเอาเด็กเป็นศูนย์กลาง และครูคอยเป็นพี่เลี้ยง