“น้องแบม”รับราชการ ป.ป.ท.

2018-11-01 16:50:12

 “น้องแบม”รับราชการ ป.ป.ท.

Advertisement

ป.ป.ท.บรรจุ “น้องแบม”เปิดโปงโกงเงินคนจน เป็นข้าราชการแล้ว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4 จ.ขอนแก่น ตั้งแต่ 1 พ.ย.2561 เป็นต้นไป

จากกรณี น.ส.ปณิดา ยศปัญญา หรือ น้องแบม อดีตนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร้องเรียนความไม่โปร่งใสการเบิกจ่ายงบประมาณเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น ซึ่งมีพฤติการณ์เบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน ระบุจำนวนเงินสูงกว่าความเป็นจริง โดย น.ส.ปณิดา ถูกบังคับให้ทำการปลอมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน จนนำไปสู่การที่สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ขยายผลดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทั่วทั้งประเทศ ผลการตรวจสอบพบความผิดปกติในการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นจำนวนมากนั้น

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. พ.ต.ท.วันนพ สมจิตนากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เปิดเผยว่า น.ส. ปณิดาได้แสดงความจำนงพร้อมกับยื่นใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. เมื่อวันที่ 4 ก.ย.2561 และสำนักงาน ก.พ. ได้มีมติอนุมัติให้สำนักงาน ป.ป.ท. คัดเลือก น.ส. ปณิดา เข้ารับราชการได้โดยอาศัยอำนาจ ตามมาตรา 55 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธ.ค.2551 กรณีข้อ 1 (6) โดยล่าสุด สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุ น.ส. ปณิดาเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ตามขั้นตอนระเบียบและกฎหมาย โดยให้ น.ส. ปณิดา ดำรงตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4 จ.ขอนแก่น ในวันที่ 1 พ.ย.2561 เป็นต้นไปแท็กที่เกี่ยวข้อง