ร.10 พระราชทานโกศแปดเหลี่ยม “เจ้าสัววิชัย”

2018-11-01 10:55:42

ร.10 พระราชทานโกศแปดเหลี่ยม “เจ้าสัววิชัย”

Advertisement

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศแปดเหลี่ยมฉัตร น้ำหลวงอาบศพ “เจ้าสัววิชัย”

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เผยแพร่กำหนดการ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และสวดพระอภิธรรม นายวิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ณ ศาลากวีนิรมิต (กลางน้ำ) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร กทม. โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันเสาร์ที่ 3 พ.ย.

เวลา 17.30 น. พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พร้อมด้วยเครื่องเกียรติยศประกอบศพ

เวลา 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรมศพ


วันอาทิตย์ที่ 4 - วันศุกร์ที่ 9 พ.ย.

เวลา 19.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรมศพ 

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศแปดเหลี่ยมฉัตรเบญจาตั้งประดับ ปี่ กลองชนะ ประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืน กำหนด 3 คืน

หมายเหตุ เจ้าภาพขอความร่วมมืองดพวงหรีด ท่านสามารถร่วมบำเพ็ญกุศลสมทบทุนเพื่ออาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช