ชง ครม.ช่วยเหยื่อ 14 ตุลาฯ 57 ราย

2017-06-13 10:40:12

ชง ครม.ช่วยเหยื่อ 14 ตุลาฯ 57 ราย

Advertisement

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ครม. จ่ายเงินเยียวยาเหยื่อ 14 ต.ค.2516 เพิ่มอีก 57 ราย พร้อมปรับปรุงแก้หลักเกณฑ์ช่วยผู้ได้รับผลกระทบปี  2556-2557   


 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) กล่าวก่อนการประชุม ครม. ว่า  พม.จะเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุม ครม. เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 14 ต.ค.2516 กรณีเงินดำรงชีพรายเดือนและค่าจัดงานศพแก่วีรชนและญาติที่ยังมีชีวิตอยู่จำนวน 57 ราย ๆ ละ 3,000 บาทจนกว่าจะเสียชีวิต วงเงินรวม 2.6 ล้านบาท ส่วนค่าจัดงานศพ จะได้รับ 20,000 บาทต่อราย โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีการพิสูจน์ว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวจริง ทั้งนี้ ครม.ได้ให้ความเห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 มี.ค.2549 แบ่งเป็นผู้เสียชีวิต 42 ราย ได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 215,900 บาท ทุพพลภาพ 47 ราย รายละ 1.4 ล้านบาท   
นอกจากนี้จะเสนอให้ ครม.ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองปี 2556-2557 ด้วย
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง