นายกฯคืนเก้าอี้ 12 นักการเมืองท้องถิ่น

2018-10-26 17:00:37

นายกฯคืนเก้าอี้ 12 นักการเมืองท้องถิ่น

Advertisement

นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งให้บ 12 นักการเมืองท้องถิ่น กลับไปดำรงตำแหน่ง หรือ ปฏิบัติหน้าที่เดิม

เมื่อวันที่ 26 ต.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 10/2561 เรื่อง ให้บุคคลกลับไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่เดิม ประกอบด้วย 1. นายทรงชัย นกขมิ้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 2.นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 3.นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี อ.ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 4.นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 5นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาจ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท (น้องชาย นายอนุชา นาคาศัย ว่าที่กรรมการบริการพรรคพลังประชารัฐ) 6.นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 7.นายเชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 8.นายชูโชติ โกยกุล นายกเทศมนตรีเมืองพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา 9.นายลือกฤต เพชรบดี นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงเหนือ อ.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10.นายทิวา บุญยก นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์พัฒนา อ.สวี จ.ชุมพร 11.นายนิยม นุ่มแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเนินสันติ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร และ12. นายอำพนธ์ เพชรชู นายกเทศมนตรีตำบลท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎ์ธานี เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่า บุคคลที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ที่หัวหน้า คสช. สั่งให้ตรวจสอบทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ถูกต้นสังกัดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยุติเรื่องแล้ว ซึ่งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ได้ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ แล้ว นายกฯ จึงมีคำสั่งดังกล่าว