ปชช.ทยอยตอบคำถาม 4 ข้อ

2017-06-12 00:00:00

ปชช.ทยอยตอบคำถาม 4 ข้อ

ประชาชนใน กทม.และต่างจังหวัดทยอยเดินทางเข้าตอบคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี


เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนตอบคำถาม 4 ข้อ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.โดยมีประชาชนทยอยเข้าตอบแบบสอบถามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ที่เดินทางมาเป็นคนแรก คือ น.ส.เฉลิมพร แพบุตร อายุ 72 ปี  ชาว กทม. กล่าวว่า เห็นด้วยกับการเลือกตั้ง แต่ควรกำจัดนักการเมืองที่ทุจริตออกไป แก้ปัญหาการทุจริตการเลือกตั้งด้วยการยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้มีประสิทธิภาพ และขอให้ปฏิรูปขจัดการทุจริตให้แล้วเสร็จก่อนเลือกตั้ง  ส่วนบรรยากาศในต่างจังหวัด ประชาชนได้ทยอยเข้าตอบแบบสอบถาม 4 ข้อเช่นกัน ซึ่งคำถามประกอบด้วย 1.ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่  2.หากไม่ได้จะทำอย่างไร    3.การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียว ไม่คำนึงถึงเรื่องอนาคตของประเทศ และเรื่องอื่นๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่นั้น ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง และ 4.ท่านคิดว่า กลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่  หากเข้ามาได้อีก แล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไร
ทั้งนี้ประชาชนสามารถตอบคำถาม 4 ข้อที่ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล สำนักงานเขต หรือ ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.เป็นต้นไป เวลา 8.30 น.-16.30 น. ส่วนประชาชนที่ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ และผู้พิการ ให้โทรไปที่สายด่วน 1111  จะมีเจ้าหน้าที่รับข้อมูลให้ แต่ต้องให้หมายเลขบัตรประชาชนเช่นกัน
 

Advertisement


แท็กที่เกี่ยวข้อง