ชาวชุมชนบางซื่อดูบ้านต้นแบบวังหลัง

2017-06-11 14:05:05

ชาวชุมชนบางซื่อดูบ้านต้นแบบวังหลัง

Advertisement

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. ที่ชุมชนตรอกวังหลังต้นโพธิ์ เขตบางกอกน้อย กทม.นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการออกแบบบ้านย่านบางซื่อ “จากวังหลังสู่บางซื่อ” พร้อมนำชาวชุมชนริมคลองบางซื่อ เยี่ยมชมกระบวนการจัดการที่อยู่อาศัยชุมชนตรอกวังหลังต้นโพธิ์ เพื่อให้ตัวแทนชาวชุมชนซึ่งอยู่ในระหว่าง
การพัฒนาที่อยู่อาศัย ได้เห็นรูปแบบการพัฒนาชุมชน และนำกลับไปใช้ในการออกแบบบ้านและผังชุมชนที่ชุมชน
ริมคลองบางซื่อ 


 
นายไมตรี กล่าวว่า รัฐบาลมีโครงการจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำ โดยการรื้อย้ายบ้านเรือนที่อยู่
ในคลองลาดพร้าว คลองบางซื่อออกจากแนวก่อสร้างเขื่อน เพื่อให้สำนักการระบายน้ำ สร้างเขื่อนคอนกรีตระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม และมอบให้ พม. จัดทำแผนงานที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับประชาชนที่ต้องรื้อย้ายบ้านเรือนออกจากแนวก่อสร้างเขื่อน ตามโครงการ “บ้านประชารัฐริมคลอง”  ขณะนี้การก่อสร้างบ้านใหม่ในชุมชนริมคลองลาดพร้าวมีความคืบหน้าไปตามลำดับ โดยก่อสร้างบ้านไปแล้ว 9 ชุมชน สร้างเสร็จไปแล้วประมาณ 900 หลัง ส่วนที่ชุมชนริมคลองบางซื่อมีจำนวน 7 ชุมชน ประมาณเกือบ 500 ครัวเรือน ยังอยู่ในระหว่างเตรียมการเพื่อออกแบบและพัฒนาที่อยู่อาศัย

แท็กที่เกี่ยวข้อง