โปรดทราบ!! “บัวแก้ว” แจง ’เวิลด์อีโคโนมิคฟอรั่ม’ ลดอันดับ ยันไทยยังน่าเที่ยว !!

2017-06-10 16:20:46

โปรดทราบ!!  “บัวแก้ว”  แจง ’เวิลด์อีโคโนมิคฟอรั่ม’ ลดอันดับ  ยันไทยยังน่าเที่ยว !!

Advertisement

กระทรวงต่างประเทศไทยชี้แจงหลังถูกปรับลดอันดับประเทศน่าท่องเที่ยว โดยอ้างเหตุไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ที่ไม่ใช่แหล่งนักท่องเที่ยวอย่าง กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ตและกระบี่ ด้านกูเกิ้ลเผย สุดยอดความภูมิใจของไทย!!   "พระบรมหาราชวัง" เป็นภาพแรกที่ปรากฎในการค้นหา


นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ให้สัมภาษณ์กรณีเว็บไซต์บิซิเนสอินไซเดอร์ ออสเตรเลีย รายงานว่า เวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรั่ม(ดับเบิลยูอีเอฟ) เผยแพร่รายงานการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ซึ่งประเทศไทยอยู่ในอันดับ 19 จาก 20 ประเทศที่อันตรายสำหรับนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกโดยยึดเอาข้อมูลจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ว่า ข่าวดังกล่าวมุ่งนำเสนอแต่ข้อมูลเชิงลบ ทั้งที่ในความเป็นจริงมีข้อมูลเชิงบวกเกี่ยวกับไทยที่ไม่ได้นำเสนอ ทั้งนี้ดับเบิลยูอีเอฟเผยแพร่รายงานดังกล่าวเมื่อวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งจัดอันดับโดยรวมให้ไทยอยู่อันดับ 34 จาก 136 ประเทศทั่วโลก ปรับขึ้นมาจากอันดับ 35 เมื่อปี 2558 และเมื่อมองแยกในแต่ละด้าน ไทยได้อันดับที่สูงมากในหลายด้าน เช่น ด้านการอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติอยู่อันดับ 7 ด้านการให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่อันดับ 16 ด้านราคาอยู่อันดับ 18 ด้านคมนาคมทางอากาศอยู่อันดับ 20 แต่เว็บไซต์บิซิเนสอินไซเดอร์ของออสเตรเลียกลับเลือกที่จะเสนอข้อมูลเชิงลบเพียงด้านเดียว
นายเสขกล่าวว่า หลังดับเบิลยูอีเอฟเผยแพร่รายงานชิ้นนี้ ตนและเจ้าหน้าที่ในคณะผู้แทนถาวร ณ นครเจนีวาได้นัดพบผู้บริหารระดับสูงของดับเบิลยูอีเอฟ และได้พบกับทีมที่จัดอันดับเพื่อให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับพัฒนาการในประเทศไทยและสอบถามวิธีการจัดอันดับเนื่องจากไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดอันดับโลกจากการสำรวจของสำนักชั้นนำของโลกหลายแห่ง ซึ่งในการหารือดับเบิลยูอีเอฟยอมรับว่าข้อมูลที่ใช้จัดทำรายงานในแต่ละปีเป็นข้อมูลเก่าซึ่งในบางกรณีมากกว่า 1 ปี รวมทั้งการใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามประสบปัญหาเรื่องอคติและการยึดติดกับภาพลักษณ์ทั้งที่ข้อเท็จจริงได้เปลี่ยนไปแล้ว ดังนั้นดับเบิลยูอีเอฟกำลังพิจารณาปรับปรุงวิธีการคำนวณและจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันในทุกมิติ โดยเพิ่มการใช้ข้อมูลสถิติจากองค์กรระหว่างประเทศที่น่าเชื่อถือและลดการใช้ข้อมูลจากแบบสอบถาม ทั้งนี้คณะผู้แทนถาวรฯกำหนดจะหารือกับฝ่ายต่างๆ ของดับเบิลยูอีเอฟอย่างสม่ำเสมอเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันต่อไป

ด้านเว๊บไซต์กูเกิ้ลเผย "พระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว" คือภาพแรกที่ปรากฎจากการค้นหาในกูเกิ้ล


Credit : Google