กรมการค้าภายในของบกลาง 525 ล้านแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ

2018-10-17 12:12:10

กรมการค้าภายในของบกลาง 525 ล้านแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ

อธิบดีกรมการค้าภายในเร่งแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ เตรียมขอใช้งบกลาง 525 ล้าน ผลักดันส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ 3 แสนตัน ไปแถบยุโรป ตะวันออกกลาง ลดสต๊อกให้เข้าสู่ภาวะปกติ

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ ร่วงลงมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 2.50-2.60 บาท ว่า คณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติ ได้มีมติเมื่อวันที่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมา เห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ปี2561 โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ มาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ เตรียมจะผลักดันส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 3 แสนตัน ไปแถบยุโรปและตะวันออกกลาง เพื่อลดสต๊อกน้ำมันปาล์มให้เข้าสู่ภาวะปกติ โดยให้เสนอขอใช้งบประมาณจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 525 ล้านบาท สำหรับการเสนอขอใช้งบประมาณนั้น อยู่ระหว่างการเสนอสำนักงบประมาณ เพื่อนำเรียนนายกรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบการใช้เงิน 525 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติงบกลาง

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร เตรียมผลักดันให้มีการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จาก บี7 ไปสู่ บี20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น เพื่อดูดซับน้ำมันส่วนเกิน และมาตรการจูงใจให้มีการพัฒนารถยนต์บรรทุกขนาดเล็กให้สามารถรองรับน้ำมันดีเซล บี20 ได้ เพื่อขยายช่องทางรองรับผลผลิตน้ำมันปาล์มในอนาคต ซึ่งต้องรอการกำหนดมาตรฐานของกระทรวงพลังงาน เนื่องจากต่างประเทศมีการใช้ บี20 หมดแล้ว ทั้งนี้จะนำเสนอคณะอนุกรรมการ เพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด พิจารณาในช่วงสัปดาห์หน้า ก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ เพื่อพิจารณาต่อไป โดยสำนักบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ขอความร่วมมือ ผวจ.กระบี่ ชุมพร พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล เพื่อกำกับและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำมันปาล์มในพื้นที่ด้วย เชื่อว่าหาก 2 มาตรการนี้เดินหน้าต่อ ราคาปาล์มน้ำมันจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 บาทอย่างแน่นอน

Advertisement