โพลล์ชี้เกมการเมือง กกต. สอบ 9 รมต.

2017-06-10 10:15:23

โพลล์ชี้เกมการเมือง กกต. สอบ 9 รมต.

กรุงเทพโพลล์ชี้ กกต.เตรียมตรวจสอบคุณสมบัติ 9 รัฐมนตรีเป็นเกมการเมือง เพื่อสร้างข้อต่อรองเซตซีโร่
กรุงเทพโพลล์ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยผลสำรวจเรื่อง "กกต. เตรียมตรวจสอบคุณสมบัติ 9 รัฐมนตรี ประชาชนคิดอย่างไร"ในช่วงที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) มีการพิจารณาเรื่องการเซ็ตซีโร่ กกต. พบว่า ประชาชน ระบุว่า เป็นเกมการเมืองเพื่อสร้างข้อต่อรองในการลงมติของ สนช. 37.3 %,เป็นการหยิบยกเรื่องที่สำคัญมาทำให้เสร็จก่อนมี กกต. ชุดใหม่  29.5 %,เป็นเรื่องที่ กกต. ถึงวาระที่จะหยิบยกเรื่องนี้มาพิจารณาพอดี 17.8 % และ เป็นการตั้งใจตอบโต้เพื่อเอาคืนรัฐบาล 15.4%
เมื่อถามว่าหาก กมธ. ไม่มีการเสนอให้เซ็ตซีโร่ กกต. จะหยิบยกคำร้องมาพิจารณาและตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรี 9 รายหรือไม่ ประชาชนส่วนใหญ่ 66.2 % เห็นว่าน่าจะนำมาพิจารณาและตรวจสอบอยู่แล้ว ขณะที่ 33.8 % เห็นว่าคงไม่นำมาพิจารณาและตรวจสอบ
ส่วนการที่ กกต. เตรียมตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรี 9 ราย ในช่วงนี้มีความชอบธรรมหรือไม่นั้น ประชาชน 66.2 % ระบุว่า มีความชอบธรรมขณะที่  23.8%  ระบุว่า ไม่มีความชอบธรรม ที่เหลือ 10.0%  ไม่แน่ใจ
สำหรับความมั่นใจต่อ กกต. ว่าจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรี 9 รายด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมปราศจากอคติทางการเมือง ประชาชน 39.2 % ระบุว่า ไม่ค่อยมั่นใจ รองลงมา  22.8 % ระบุว่าค่อนข้างมั่นใจ และ 20.0 %ระบุว่า ไม่มั่นใจเลย


แท็กที่เกี่ยวข้อง