ครม.ไฟเขียวร่าง ก.ม.ขึ้นทะเบียนหมา-แมว

2018-10-11 08:05:45

ครม.ไฟเขียวร่าง ก.ม.ขึ้นทะเบียนหมา-แมว

ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เตรียมขึ้นทะเบียนหมา-แมว ป้องกันปัญหาทอดทิ้งสัตว์เลี้ยง

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม.เมื่อวันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา ว่า ครม.เห็นชอบตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์  ที่ผ่านมา พ.ร.บ.ดังกล่าว ยังไม่ปรากฎว่า มีบทบัญญัติข้อใดที่ระบุว่า ประชาชนต้องมีการควบคุมทางทะเบียนต่อสัตว์เลี้ยง ทำให้เกิดปัญหาการทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงเป็นจำนวนมาก ซึ่งร่าง พ.ร.บ.นี้จะมีการควบคุมทางทะเบียนเพื่อให้ความรับผิดชอบแก่เจ้าของสัตว์เลี้ยง รวมทั้งเพิ่มบทบาทหน้าที่หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติต่างๆเพื่อให้เกิดการขึ้นทะเบียนสัตว์ และเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับหากมีบุคคลใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 25,000 บาท ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวจะใช้กับสัตว์ทุกประเภท โดยเน้นที่สุนัขและแมวก่อน เพื่อเป็นการคุ้มครองและป้องกันไม่ให้เกิดการทารุณกรรมสัตว์ โดยผู้เลี้ยงต้องจัดสวัสดิภาพให้สัตว์อย่างดีไม่ปล่อยออกมาสร้างความเดือดร้อน

สำหรับค่าใช้จ่าย มีดังนี้ ค่าคำร้องขอขึ้นทะเบียนฉบับละ 50 บาท ค่าสมุดประจำตัวสัตว์ 100 บาท ค่าเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ตัวละ 300 บาท หากเจ้าของไม่ดำเนินการตามกฎหมาย เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ เจ้าพนักงานท้องเถิ่นของรัฐ มีอำนาจเปรียบเทียบปรับไม่เกิน 25,000 บาท รายได้จากการเปรียบเทียบปรับจะเป็นรายได้ของท้องถิ่น

Advertisementแท็กที่เกี่ยวข้อง