“หมอยง” ย้ำบริจาคนมแม่เสี่ยงแพร่โรค

2018-10-09 21:40:22

“หมอยง” ย้ำบริจาคนมแม่เสี่ยงแพร่โรค

“หมอยง” ย้ำบริจาคนมแม่เสี่ยงแพร่โรค แนะหากจำเป็น ควรรับผ่านธนาคารน้ำนมเท่านั้น

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวกับนิว18 กรณีที่มีการบริจาคน้ำนมให้กับคุณแม่ที่ไม่ค่อยมีน้ำนมว่า น้ำนมแม่ถือเป็นชีวะวัตถุ และเปรียบเสมือนพวกเลือด หรืออวัยวะต่างๆ ซึ่งโดยหลักการณ์แล้วหากไม่จำเป็นจริงๆ จะไม่ให้กันและกัน เพราะมีโอกาสแพร่กระจายโรคได้ ดังนั้นในทางปฏิบัติจะเห็นว่าทุกครั้งก่อนบริจาคเลือดจะต้องมีการตรวจร่างกาย และตรวจเลือดทุกถุงให้ไม่มีเชื้อโรคหรือไวรัสใดๆปนเปื้อน

ศ.นพ.ยงกล่าวต่อว่า สำหรับน้ำนมแม่ ถ้าจะมีการบริจาคหรือจำเป็นที่จะต้องใช้ ปกติจะให้บริจาคผ่านธนาคารน้ำนม ซึ่งในธนาคารน้ำนมจะมีการตรวจกรองตัวของคุณแม่ว่าต้องปกติดี และขั้นตอนการเก็บน้ำนมต้องมีขั้นตอนที่ถูกต้อง สะอาด และต้องมีการตรวจในน้ำนมนั้นๆ ว่าสะอาดจริง รวมถึงต้องมีกระบวนการทำลายเชื้อ ซึ่งจากขั้นตอนกระบวนการต่างๆ จะทำให้น้ำนมมีราคาแพงมาก ดังนั้นจึงมีการใช้น้ำนมแม่จากธนาคารน้ำนมในรายที่จำเป็นจริงๆ เช่น กรณีทารกที่คลอดก่อนกำหนด หรือ ทารกที่เป็นโรคทางเดินอาหาร ส่วนในเด็กปกติทั่วไป การที่จะให้ซึ่งกันและกันไม่คุ้ม เพราะต้นทุนของน้ำนมจะสูงมาก

Advertisement
“ขอเตือนประชาชนว่า หากจะรับน้ำนมแม่มาให้ดูความจำเป็นเป็นหลัก แต่ถ้าหากจะรับบริจาคมาให้เพื่อประทังชีวิต มองว่า ไม่ควรแต่ถ้ามีความจำเป็นจริงๆ ควรจะผ่านธนาคารน้ำนม”ศ.นพ.ยง กล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง