"ออมสิน-มธ."ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

2017-06-09 12:15:38

"ออมสิน-มธ."ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

Advertisement

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผอ.ธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารออมสินได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจในระดับชุมชน ในโครงการ ออมสิน-ธรรมศาสตร์โมเดล โดยการนำนักศึกษา 64 คน เข้าร่วมการพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 6 กลุ่ม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ชุมชน ทำให้สินค้าของชุมชนเกิดการพัฒนา มีช่องทางการตลาดตรงตามความต้องการของกลุ่ม มีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 340% รวมไปถึงช่วยยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งส่งผลต่อยอดให้เกิดการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้  และเติบโตได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ธนาคารออมสินยังให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ๆ ผ่านสินเชื่อเอสเอ็มอีสตาร์ทอัพ ที่เริ่มต้นธุรกิจไม่เกิน 3 ปี เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของตนเองให้เข้มแข็ง ซึ่งจะให้ดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสินค้าที่มีนวัตกรรม โดยจะให้วงเงินกู้ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อราย ดอกเบี้ย 2 ปีแรก  3.99 %โดยในปีที่ผ่านมาออมสินปล่อยสินเชื่อ เอสเอ็มอีสตาร์ทอัพแก่ผู้ประกอบการไปแล้วจำนวน 2,000- 3,000 ราย สำหรับสินเชื่อปล่อยใหม่ทั้งระบบในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 6 - 7 หมื่นล้านบาท เติบโต 3 %ทะลุเป้าที่ตั้งไว้ทั้งปี ทำให้คาดว่าสินเชื่อปล่อยใหม่ทั้งปีจะสามารถเติบโตได้ 5 %หรือกว่าแสนล้านบาท