หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่าห่วง “หมีขอ” เสี่ยงสูญพันธุ์

2018-10-09 12:40:39

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่าห่วง  “หมีขอ” เสี่ยงสูญพันธุ์

Advertisement

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า เผย “หมีขอ” มีจำนวนลดลง จัดอยู่ในสัตว์ป่าคุ้มครองเสี่ยงสูญพันธุ์ ดีใจคนไทยไม่เห็นด้วยกับการล่าสัตว์

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. นายศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดเผยถึงชีวิตความเป็นอยู่ของหมีขอ ว่า อยู่ในกลุ่มชนิดเดียวกับชะมดและอีเห็น จะหากินตามลำพัง ส่วนใหญ่จะอยู่โดดเดี่ยว ยกเว้นตัวเมียที่มีลูกกำลังโต ส่วนอาหารหลัก จะกินผลไม้ สัตว์ขนาดเล็ก พวกแมลง สัตว์เลื้อยคลาน โดยพฤติกรรมเป็นสัตว์กลางคืน อาศัยในป่าดิบแล้ง อยู่บนต้นไม้จำพวกยอดชิดกัน เพราะจะเคลื่อนตัวได้สะดวก โดยสหภาพของหมีขอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2535 หมีขอมีชื่ออยู่ในบัญชีชนิดพันธุ์ที่ไม่มั่นคงของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ โดยถูกจัดให้อยู่ในสถานะ “ถูกคุกคาม” ในระดับที่ มีความเสี่ยงจะสูญพันธุ์จากธรรมชาติ ถ้าเทียบกับสัตว์ป่าอื่นๆ ก็เหลือจำนวนน้อยลง ซึ่งสัตว์ตัวนี้จะไม่อาศัยอยู่ใกล้บ้านคน จะไม่อยู่ในป่าที่เสื่อมโทรม หรือป่าที่ถูกบุกรุก ไม่เป็นอันตรายกับคนนายศักดิ์สิทธิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับกรณีที่มีการล่าสัตว์ โดยเฉพาะหมีขอ นายศักดิ์สิทธิ์ให้ความเห็นว่า คนที่ล่าสัตว์พวกนี้ เป็นคนอีกประเภทหนึ่งที่มีความสนุก ความเชื่อการล่าสัตว์ซึ่งเป็นสมบัติของคนในประเทศ คนที่ล่าไม่ได้แม้แต่เข้ามาดูแล ไม่ได้รักษาป่า แต่กลับทำพฤติกรรมเช่นนี้ เชื่อว่าสังคมไทยไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมดังกล่าว โดยเฉพาะปัจจุบันสังคมได้ตื่นตัวกับทรัพยากรสัตว์ป่ามากขึ้น มองว่าเป็นข้อดี รวมถึงมีกฎหมายมีบทลงโทษที่รุนแรง