10-14 ต.ค. “ไทยตอนบน” อากาศแปรปรวน อุณหภูมิลดลงอีก 1-3 องศา

2018-10-09 10:48:34

10-14 ต.ค. “ไทยตอนบน” อากาศแปรปรวน อุณหภูมิลดลงอีก 1-3 องศา

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศทั่วไป วันที่ 9 ต.ค. ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 10-14 ต.ค. 61 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ประกอบกับลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก โดยจะมีอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง

พยากรณ์สภาพอากาศและปริมาณฝน 6 วันข้างหน้าในแต่ละภาค
ภาคเหนือ วันที่ 9 ต.ค. มีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 10-14 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมแรง และมีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 9 ต.ค. มีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 10-14 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ภาคกลาง
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 10-12 ต.ค. มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาคลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส

กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 10-12 ต.ค. มีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส