ต้อนรับ "กินเจ" พืชผักเริ่มปรับราคาสูง แพทย์แนะล้างผัก 2-3 ครั้ง ลดสารตกค้าง

2018-10-07 11:05:16

ต้อนรับ "กินเจ" พืชผักเริ่มปรับราคาสูง แพทย์แนะล้างผัก 2-3 ครั้ง ลดสารตกค้าง

พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดยอมรับราคาสินค้าเริ่มปรับตัวสูง รับช่วงเทศกาลกินเจที่กำลังจะมาถึงเพราะต้นทุนการขนส่งเพิ่มขึ้น ด้านแพทย์แนะประชาชนกินเจปลอดภัยและสุขภาพดี ด้วยการล้างผักลดสารตกค้างก่อนนำมาประกอบอาหาร

ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม จากการสำรวจราคาพืชผักใบเขียว และเห็ดชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในช่วงเทศกาลกินเจ พบว่ามีการปรับขึ้นราคาเล็กน้อย แต่ที่ราคาสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือสินค้าจำพวกเห็ดชนิดต่าง ๆ ที่ปรับราคาขึ้นสูง ซึ่งสาเหตุมาจากค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นและเป็นไปตามกลไกตลาด

นางแพร พลวงษ์ศรี แม่ค้าขายผักสดในตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม กล่าวว่า พืชผักปีนี้มีการปรับขึ้นราคาเล็กน้อย ทำให้ราคาไม่แพงเท่าปีนี้ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นไปตามกลไกตลาด อาทิ ผักกาดขาว จากเดิมกิโลกรัมละ 25 บาท ปรับขึ้นเป็น 40 บาท ถั่วฝักยาวจากเดิมกิโลกรัมละ 20 บาท ปรับขึ้นเป็น 25 - 30 บาท ส่วนข้าวโพดอ่อน กวางตุ้ง คะน้าและผักบุ้ง ยังคงราคาเดิม ซึ่งราคาถือได้ว่าไม่ได้แพงขึ้นมากกว่าปีก่อน เพราะปีนี้ไม่ค่อยมีปัจจัยภัยธรรมชาติมารบกวนมากนัก มีเพียงค่าขนส่งที่แพงขึ้น เพราะส่วนใหญ่ผักที่นำมาขาย ผลผลิตมาจากพื้นที่ในภาคกลาง มีบ้างส่วนที่ปลูกในภาคอีสาน แต่นอกจากผักก็จะมีเห็ดชนิดต่าง ๆ ที่ปีนี้ปรับราคาขึ้นมากกว่าผัก อาทิ เห็ดนางฟ้าจากเดิมกิโลกรัมละ 80 บาท ปรับขึ้นเป็น 90 บาท เห็ดฟางจาก 80 บาท ปรับขึ้นเป็น 90 - 100 บาท และจะแพงขึ้นเมื่อถึงช่วงเทศกาลกินเจ ซึ่งก็เป็นไปตามกลไกตลาด หากผักชนิดใดมีความต้องการมาก ราคาซื้อขายก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย คาดว่าราคาผักอาจจะมีการปรับขึ้นราคาขึ้นอีกในช่วงระหว่างเทศกาลกินเจ

Advertisement
ด้าน นพ.สุนทร ยนต์ตระกูล ผอ.รพ.มหาสารคาม แนะประชาชนกินเจปลอดภัยและสุขภาพดีว่า ในปัจจุบันผักต่างๆ มักจะมีสารพิษตกค้างมาก ถึงแม้ว่าจะมีการรณรงค์ให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีและส่งเสริมให้มีการผลิตอาหารจำพวกผักและผลไม้ที่ปลอดจากสารพิษอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้บริโภคจำนวนมากยังขาดความเอาใจใส่ในเรื่องคุณภาพชีวิตของตนเอง จึงอยากขอฝากเตือนถึงผู้บริโภคให้คำนึงถึงสุขภาพอนามัยที่ดี ซึ่งเกิดจากการได้บริโภคพืชผักปลอดสารพิษเนื่องจากปัจจุบันผักมักจะมีสารตกค้างเจือปนอยู่ โดยก่อนปรุงควรล้างผักด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้ง หรือแช่ในน้ำปูนใสนาน 10 นาที เพื่อล้างสารพิษที่ตกค้าง และสารเคมีให้หมดไปด้วย