“วัฒนา-อริสมันต์”ขึ้นศาลคดีทุจริตบ้านเอื้ออาทร

2018-10-05 18:30:51

“วัฒนา-อริสมันต์”ขึ้นศาลคดีทุจริตบ้านเอื้ออาทร

'วัฒนา –อริสมันต์” ขึ้นศาลคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรพร้อมให้การปฏิเสธ ศาลนัดตรวจพยานหลักฐานเดือน ก.พ.ปีหน้า ออกหมายจับ 4 จำเลย 4 ราย ไม่มาศาล

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ศาลนัดพิจารณาครั้งแรกคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ ที่อัยการสูงสุด เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายวัฒนา เมืองสุข อายุ 60 ปี อดีต รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมพวกเป็นจำเลยที่ 1-9ในความผิดเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต มาตรา 157 ฐานเป็นพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อให้กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ โดยเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 6, 11 และเป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 86, 91

และคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรอีกสำนวน หมายเลขดำ อม.102/2561 ที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง อายุ 54 ปี อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย พร้อมพวก เป็นจำเลยที่ 1-5 ในความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนนายวัฒนา ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจ เพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่ตนเองหรือผู้อื่น และสนับสนุนนายมานะ วงศ์พิวัฒน์ อดีต กคช. ซึ่งเป็นพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อให้กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 148 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 6ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86, 91

Advertisement
ในวันนี้นายวัฒนา นายอริสมันต์ พร้อมพวกจำเลยอื่นเดินทางมาศาล ส่วน น.ส.กรองทอง วงศ์แก้ว จำเลยที่ 6 น.ส.รุ่งเรือง ขุนปัญญา จำเลยที่ 7 บริษัท พาสทิญ่าไทย จำกัด จำเลยที่ 11 และ บริษัท นามแฟทท์ คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จำเลยที่ 12 ไม่มาศาล ทั้งนี้ศาลอธิบายฟ้องและสอบถามจำเลยแล้ว จำเลยที่มาศาลทั้งหมดให้การปฏิเสธ

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยที่ 6-7 และจำเลยที่ 11-12 ซึ่งเป็นนิติบุคคลได้รับหมายเรียกโดยชอบแล้วไม่มาศาลและมีผู้แทนมา จึงอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560 ให้ออกหมายจับจำเลยที่ 6-7 และกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 11-12 โดยให้โจทก์ติดตามตัวจำเลยมาเข้าสู่กระบวนการพิจารณา พร้อมกำชับให้จำเลยยื่นคำให้การปฏิเสธเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วัน ส่วนจำเลยที่ไม่มาศาลให้ถือว่าให้การปฏิเสธศาลนัดตรวจพยานหลักฐานคู่ความในวันที่ 12 และ 15 ก.พ. 2562 เวลา 9.30 น. ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สนามหลวง

Advertisement
แท็กที่เกี่ยวข้อง