เคาะ 2 ว่าที่ กกต."เลิศวิโรจน์-ฐิติเชฏฐ์"

2018-10-05 18:20:48

เคาะ 2 ว่าที่ กกต."เลิศวิโรจน์-ฐิติเชฏฐ์"

คกก.สรรหา กกต.เคาะ 2 รายชื่อ “เลิศวิโรจน์-ฐิติเชฏฐ์”ส่งให้ สนช.พิจารณาก่อนลงมติเห็นชอบ

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ได้มีการประชุมและเชิญผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต. ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมจำนวนทั้งหมด 14 คน เพื่อมาเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของ กกต. ในการนี้คณะกรรมการสรรหาได้มีการพิจารณาและลงมติเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง ตามมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) จำนวน 2 คน ดังนี้ 1.นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2.นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ทนายความ ขั้นตอนต่อจากนี้ตามคณะกรรมการสรรหาจะส่งรายงานการพิจารณาให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อดำเนินการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบต่อไป


Advertisement


แท็กที่เกี่ยวข้อง