วันนี้มีอะไร: 7 ตุลาคม วันสถาปนากรมบัญชีกลาง

2018-10-07 00:00:20

วันนี้มีอะไร: 7 ตุลาคม  วันสถาปนากรมบัญชีกลาง

Advertisement

วันสถาปนากรมบัญชีกลาง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติพระธรรมนูญหน้าที่ราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2433 จึงถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนากรมสารบาญชี ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกรมบัญชีกลางเมื่อ พ.ศ. 2458


35 ปีก่อน
พ.ศ. 2526
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิดศูนย์หนังสือจุฬาฯ ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพ Shutterstock.com

59 ปีก่อน
พ.ศ. 2502
วันเกิด ไซมอน โคเวลล์ พิธีกรและโปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์ คณะกรรมการรายการป็อปไอดอลและอเมริกันไอดอล ดิเอกซ์แฟกเทอร์

18 ปีก่อน
พ.ศ. 2543
แกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์กเสด็จขึ้นครองราชย์


ภาพ Shutterstock.com16 ปีก่อน
พ.ศ. 2545
มิก แจ๊กเกอร์บริจาคเงิน 1 แสนปอนด์ (หรือประมาณ 4.4 ล้านบาท) ให้กับโรงเรียนมัธยมที่เขาเคยเรียน เพื่อใช้เป็นทุนสำหรับซื้ออุปกรณ์ดนตรีและค่าจ้างอาจารย์ โดยศูนย์ดนตรีประจำโรงเรียนได้ตั้งชื่อว่า “มิก แจ๊กเกอร์” เพื่อเป็นเกียรติให้กับนักร้องนำแห่งวงเดอะโรลลิงสโตนส์ (The Rolling Stones) คนนี้