กรมศิลปากรรับมอบโบราณวัตถุจากสหรัฐฯคืนสู่ไทย

2018-10-04 17:45:59

กรมศิลปากรรับมอบโบราณวัตถุจากสหรัฐฯคืนสู่ไทย

Advertisement

กรมศิลปากรรับมอบโบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์จำนวน 12 รายการ จากสหรัฐอเมริกากลับคืนสู่ประเทศไทย

กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศ จัดพิธีส่งมอบ-รับมอบ โบราณวัตถุจากสหรัฐอเมริกากลับคืนสู่ประเทศไทย ซึ่งเป็นโบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีแหล่งกำเนิดในไทยจำนวน 12 รายการ โดยมี น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศเป็นผู้ส่งมอบ และนายประทีป เพ็งตะโก รองอธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้รับมอบ

โบราณวัตถุที่รับมอบคืนจากสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย ภาชนะดินเผาวัฒนธรรมบ้านเชียง 9 รายการ แบ่งเป็น ภาชนะผิวสีเทาเข้มถึงสีดำอายุประมาณ 3,000-4,300 ปี ,ภาชนะลายเชือกทาบประดับด้วยเส้นนูน , ภาชนะขูดขีดสีผสมการระบายสีแดงและภาชนะลายเขียนสี ส่วนอีก 3 รายการ ได้แก่ ลูกกลิ้งดินเผา วัฒนธรรมบ้านเชียง,หินดุดินเผา เป็นอุปกรณ์ในการขึ้นรูปภาชนะ และชิ้นส่วนกำไลทำด้วยสำริด
โดย ทางกรมศิลปากร จะดำเนินการจัดทำทะเบียนบัญชีโบราณวัตถุทั้ง 12 รายการที่ได้รับคืน ให้เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน และเก็บรักษาไว้ที่คลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป