5-9 ต.ค. “เหนือ-อีสาน” อากาศเย็น อุณหภูมิลดต่อเนื่อง 2-6 องศา

2018-10-04 10:20:07

5-9 ต.ค. “เหนือ-อีสาน” อากาศเย็น อุณหภูมิลดต่อเนื่อง 2-6 องศา

Advertisement

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศทั่วไป ในช่วงวันที่ 3-7 ต.ค. ความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศา กับมีลมแรง ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 8-9 ต.ค. ความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศา กับมีลมแรง สำหรับภาคใต้มีลมตะวันออกพัดเข้ามาปกคลุม จึงทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง

พยากรณ์สภาพอากาศและปริมาณฝน 6 วันข้างหน้าในแต่ละภาค

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 4-7 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ และอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 8-9 ต.ค. อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศา กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 4-7 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค และทางตอนบนของภาค อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศา อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส
ส่วนในช่วงวันที่ 8-9 ต.ค. อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศา และมีอากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 19-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 4-7 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่ 8-9 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 4-7 ต.ค.มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 4-5 ต.ค. ส่วนในช่วงวันที่ 8-9 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 5-6 ต.ค. ลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง ลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-33 องศาเซลเซียสกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในช่วงวันที่ 3-7 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 4-6 ต.ค. ส่วนในช่วงวันที่ 8-9 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส