นายกฯแจง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2561 ต่อ สนช.

2017-06-08 00:00:00

นายกฯแจง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2561 ต่อ สนช.

นายกฯแจงหลักการและเหตุผล ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2561 วงเงิน 2.9 ล้านล้านบาท  ยืนยันใช้ให้เกิดประโยชน์ทุกด้าน  ให้ประเทศเดินหน้ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 8  มิ.ย. มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ ครม.เป็นผู้เสนอกรอบวงเงิน 2.9 ล้านล้านบาท โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาชี้แจงหลักการและเหตุผลของการของบประมาณ โดยยืนยันว่า จะใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์ทุกด้าน มีเป้าหมายให้ประเทศเดินหน้าตามวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คำนึงถึงความต่อเนื่องการบริหารราชการแผ่นดิน พร้อมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 ดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาล รวมถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ส่วนที่จัดทำงบขาดดุลนั้น เพราะรัฐบาลยังมีความจำเป็นที่ต้องลงทุน จ้างงาน เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในประเทศ
การจัดทำงบประมาณปี 2561 จัดทำภายใต้การคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัว 3.3-4.3%  จากปัจจัยการส่งออกและการค้าโลกที่ปรับตัวดีขึ้น อุปสงค์การบริโภคในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามการลงทุนของภาครัฐ การท่องเที่ยว การส่งออกฟื้นตัว คาดการณ์เงินเฟ้อที่ 2.5% ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 7.6% 
ส่วนงบประมาณที่จัดสรรด้านความมั่นคงจำนวน 2.7แสนล้านบาทก็เพื่อนำไปเสริมสร้างความมั่นคงอย่างรอบด้าน เช่น การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ได้มุ่งเน้นนำไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ และรัฐบาลยังไม่มีแนวคิดที่จะขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ทั้งนี้ที่ประชุม สนช.ลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ โดยเห็นด้วย 216 คน งดออกเสียง 3 คน และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณา จำนวน 50 คน ประชุมนัดแรก9 มิ.ย. เวลา 09.00 น.

Advertisementแท็กที่เกี่ยวข้อง