กราบ! 2 ครูเกษียณจิตใจงาม สอนนักเรียนฟรี ทดแทนคุณแผ่นดิน

2018-10-02 12:20:33

กราบ! 2 ครูเกษียณจิตใจงาม  สอนนักเรียนฟรี ทดแทนคุณแผ่นดิน

Advertisement

สองแม่พิมพ์ของชาติใจเกินร้อย เกษียณราชการแล้ว แต่ยังมาสอนหนังสือเด็กฟรี กว่า 5 ปีเตรียมก้าวขึ้นสู่ปีที่ 6 แล้ว เจ้าตัวเผยเป็นห่วงเด็กๆ และตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

สิ้นปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมาเป็นช่วงเกษียณอายุราชการ เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ ข้าราชการหลังเกษียณหลายท่านก็ยังเป็นห่วงงานไม่ยอมทิ้งภาระหน้าที่ รวมถึงอาชีพครูที่ต้องสั่งสอนเด็กๆให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติ และด้วยความรักความผูกพันที่มีต่อลูกศิษย์ ทำให้คุณครูไม่น้อยที่ยังทำหน้าที่สอนหนังสือต่อโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย โดยเฉพาะที่ รร.อนุบาลสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ซึ่งมีนักเรียนกว่า 1,300 คน มีคุณครูหลายท่านที่เกษียณอายุราชการไปแล้วยังมาสอนหนังสือให้กับเด็กนักเรียน และยังเป็นครูประจำชั้นทำหน้าที่เหมือนครูที่กำลังรับราชการทั่วไป เช่น คุณครูนิดา ชื่นจิต ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ซึ่งสอนวิชาคณิตศาสตร์ เกษียณอายุมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 แต่ก็ยังคงมาสอนตามปกติเป็นปีที่ 6 ในปีงบประมาณ 2562

คุณครูนิดา กล่าวว่า เกษียณอายุราชการเมื่อปี 2557 แต่ยังมีความรู้สึกผูกพันกับเด็กๆซึ่งเหมือนกับเป็นลูกหลานของตัวเอง อีกทั้งยังผูกพันกับโรงเรียนซึ่งเปรียบเหมือนบ้านหลังที่ 2 จึงอุทิศตนให้กับโรงเรียน เมื่อทราบว่าโรงเรียนขาดแคลนครูเนื่องจากเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่มีนักเรียนกว่า 1,300 คน จึงอาสามาช่วยสอนนักเรียนฟรีโดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ จากโรงเรียน มีเพียงเงินบำนาญข้าราชการยังชีพ เพื่อตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน นอกจากนี้ยังทำให้สุขภาพจิตดี ไม่เป็นโรคซึมเศร้าอีกด้วย ซึ่งตนจะสอนต่อไปจนกว่าโรงเรียนจะมีคุณครูเพียงพอ อย่างไรก็ตามตนของฝากคุณครูรุ่นน้องขอให้มีจิตใจรักเด็กๆ ตั้งใจสอน เหมือนกับที่ตนดูแลมาตลอด 5 ปีที่ผ่านมา และกำลังจะก้าวขึ้นปีที่ 6
ส่วนคุณครูอีกท่านซึ่งสอนนักเรียนฟรีมาตั้งแต่ปี 2558 คือคุณครูสุรีย์ โรจน์ประดิษฐ์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ห้อง MEP ซึ่งสอนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกษียณมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 แต่ก็ยังคงมาสอนตามปกติเป็นปีที่ 5 ในปีงบประมาณ 2562

คุณครูสุรีย์ กล่าวว่า เกษียณอายุราชการเมื่อปี 2558 แต่ยังมาทำหน้าที่สอนตามปกติโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนจากโรงเรียนแต่อย่างใด แม้ว่าทางโรงเรียนจะจ่ายเป็นเงินเดือนให้ตนก็ไม่ขอรับ เพราะเป็นห่วงเด็กนักเรียน อยากให้ความรู้เด็ก และยังผูกพันกับโรงเรียนอยากจะคืนกำไรให้กับองค์กรที่เรารัก ตนเกษียณออกไปก็ยังเสียดายความรู้และเรี่ยวแรงของตนที่ยังสามารถสั่งสอนถ่ายทอดความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ หากมีโอกาสก็จะให้ความรู้นักเรียนไปเรื่อยๆจนกว่าจนไม่มีเรี่ยวแรง ซึ่งตนหวังว่าจะเป็นแนวทางของครูรุ่นใหม่ อย่างไรก็ตามตนขอฝากครูรุ่นน้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด หากสอนภาษาอังกฤษก็ขอให้พูดภาษาอังกฤษกับนักเรียนเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้เด็กมีความเชื่อมั่นเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จะทำให้เด็กๆกล้าพูดภาษาอังกฤษ แต่ก็อย่าลืมว่าต้องควบคู่ไปกับภาษาไทยให้แตกฉาน