“มีชัย”ชี้เซตซีโร่ กกต.เป็นประโยชน์

2017-06-07 00:00:00

“มีชัย”ชี้เซตซีโร่ กกต.เป็นประโยชน์

“มีชัย”เชื่อว่าการเซ็ตซีโร่ กกต.เป็นประโยชน์ต่อการเลือกตั้งในอนาคต ยืนยันแนวคิดนี้เป็นการพิจารณาอย่างละเอียดของ กมธ.


เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) แถลงกรณีแนวคิดการเซตซีโร่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) หลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)อ้างว่า กรธ.เป็นผู้เสนอ ขณะเดียวกัน กรธ. ก็อ้างว่า สนช.เป็นผู้เสนอว่า ในการตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต.นั้น ที่ประชุม สนช.ตั้งกรรมาธิการ 31 คน โดยมีสัดส่วนของ กรธ. 2 คน คือ นายภัทระ คำพิทักษ์ และนายปกรณ์ นิลประพันธ์  ทั้งนี้ สมาชิก สนช. ขอเเปรญัตติให้ กกต.ชุดปัจจุบันอยู่ต่อไปจนครบวาระ  ซึ่งจากการรับฟังตัวแทน กรธ.ในประชุมคณะกรรมาธิการฯ ยังแขวนในประเด็นดังกล่าวไว้ โดยขอให้ กรธ.ช่วยหาทางออก ดังนั้น กรรมาธิการที่เป็นตัวแทนของ กรธ.เสนอให้พิจารณาอย่างรอบด้าน จนในที่สุดตกผลึกเป็น 3 แนวทาง คือ เซตซีโร่  รีเชตเฉพาะคนที่คุณสมบัติไม่ครบ  ซึ่งเป็นแนวทางที่ กรธ.เสนอ  และ ให้อยู่ต่อไปจนครบวาระ  ที่สุดแล้ว กรรมาธิการ มีมติให้ยึดทางที่ 1 คือ เซตซีโร่  ช
“การเซตซีโร่ กกต.ชุดปัจจุบันทั้งคณะจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเลือกตั้งในอนาคตมากที่สุดและขจัดความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนว่า การเลือกตั้งจะมีขึ้นในปี 2561 หรือ ต้นปี 2562 เพราะขึ้นอยู่กับกฎหมายลูกทั้ง 4 ฉบับที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งจะเสร็จตามโรดเเมปที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ส่วนที่มีการพิพากษ์วิจารณ์ว่า การเซตซีโร่ กกต. เท่ากับลากให้การเลือกตั้งยืดออกไปนั้น เป็นไปไม่ได้  เพราะไม่ว่าจะใช้ระบบใดก็ต้องมีการสรรหา กกต.และต้องใช้ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในบทเฉพาะกาล คือ 90 วันในการสรรหา กกต.ใหม่”นายมีชัย กล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง