นักเรียนนายเรืออากาศไทยสร้างชื่อในสหรัฐฯ

2017-06-07 15:00:00

นักเรียนนายเรืออากาศไทยสร้างชื่อในสหรัฐฯ

Advertisement

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.ที่ผ่านมา  โรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐอเมริกา (United State Air Force Academy ) รัฐโคโลราโด จัดพิธีจบการศึกษาให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศสหรัฐฯ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 59 อย่างสมเกียรติ โดยหนึ่งในผู้จบการศึกษา เป็นนักเรียนนายเรืออากาศ จากประเทศไทย ได้แก่ นักเรียนนายเรืออากาศ กรวิชญ์พงศ์  สุนทรนิธิกุล หรือ “น้องไบรท์” เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 52 นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 59 เมื่อขณะศึกษาในชั้นปีที่ 1 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ณ โรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งเป็นโรงเรียนผลิตนายทหารชั้นสัญญาบัตรหลักของกองทัพอากาศสหรัฐฯ ตลอดเวลาการศึกษา “น้องไบรท์” ได้แสดงขีดความสามารถด้านการศึกษาและการฝึกการบินจนเป็นที่ยอมรับ โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนสถาบันเข้าร่วมการแข่งขันด้านการบินระดับชาติ รายการ US National Aerobatic Championship และได้รับรางวัลชนะเลิศถึง 2 ปีติดต่อกัน ปี 2558 ชนะเลิศ การบินผาดแผลงประเภท Sportman Category ปี 2559 ชนะเลิศ การบินผาดแผลงประเภท Glider Intermediate Category ซึงนับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ของ “น้องไบรท์” ครอบครัว กองทัพอากาศ ตลอดจนคนไทยทุกคน
 นอกจากนี้ ในวันพิธีจบการศึกษา “น้องไบรท์” เป็นนักเรียนนายเรืออากาศหนึ่งเดียว ที่ได้รับคัดเลือกให้ทำการบินผาดแผลง Glider Intermediate Category แสดงต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพสหรัฐฯ บุคคลสำคัญ และผู้ร่วมพิธี  ขอขอบคุณข้อมูลน.อ.กฤษฎา สุพิชญ์ ผช.ทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ประจำกรุงวอชิงตัน