สุวรรณภูมิยันมีระบบบันทึกยอดขายสินค้า

2017-06-07 00:00:00

สุวรรณภูมิยันมีระบบบันทึกยอดขายสินค้า

Advertisement

“ศิโรตม์”ยืนยันมีระบบบันทึกยอดขายสินค้าเพื่อรับรู้รายการขายสินค้าในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแต่เปิดให้บริการ ก.ย.2549
เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)ชี้แจงกรณีปรากฎข่าวว่า บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.ไม่มีระบบบันทึกยอดขายสินค้า (Point of Sale : POS) ตรวจสอบยอดขายว่า นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. เคยชี้แจงไปแล้วว่า มีการติดตั้งระบบ POS เพื่อรับรู้รายการขายสินค้าใน ทสภ. มาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการในเดือน ก.ย.2549  ซึ่งระบบ POS ดังกล่าวเป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือ กล่าวคือ เป็นระบบที่เครื่อง POS ต้องลงทะเบียนและได้รับการอนุมัติจากกรมสรรพากร และ ทอท. สามารถตรวจสอบข้อมูลการขายย้อนหลังได้ ข้อมูลการขายสินค้าจะเป็นข้อมูลชุดเดียวกับที่กรมสรรพากรใช้ในการตรวจสอบการชำระภาษี ดังนั้นข่าวที่ปรากฎตามสื่อต่างๆ ว่า ทอท.ไม่มีระบบ POS ในการตรวจสอบข้อมูลรายได้ ทำให้เกิดการจัดเก็บรายได้ไม่ครบถ้วนนั้น อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน อันนำมาซึ่งความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของ ทอท.

 


แท็กที่เกี่ยวข้อง