วันนี้มีอะไร: 1 ตุลาคม วันผู้สูงอายุสากล (International Day of Older Persons)

2018-10-01 00:00:12

วันนี้มีอะไร: 1 ตุลาคม  วันผู้สูงอายุสากล (International Day of Older Persons)

วันผู้สูงอายุสากล (International Day of Older Persons)
องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ทุกวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เป็น "วันผู้สูงอายุสากล" โดยกำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 จากการประชุมขององค์การสหประชาชาติเมื่อปี 2533 โดยวันผู้สูงอายุสากลมีขึ้นเพื่อให้เห็นคุณงามความดีของผู้สูงอายุที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามและทำคุณประโยชน์มาค่อนชีวิต

ภาพ Shutterstock.com 
ภาพ AFP

69 ปีก่อน


พ.ศ. 2492
เหมา เจ๋อตง ประกาศตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนภาพ AFP

54 ปีก่อน
พ.ศ. 2507
รถไฟชิงกันเซ็งของญี่ปุ่นเปิดใช้บริการครั้งแรก ในเส้นทางกรุงโตเกียว-โอซะกะ

31 ปีก่อน
พ.ศ. 2530
อธิป ทองจินดา นักแสดงหนุ่มที่กำลังมาแรงในเวลานั้น เสียชีวิตด้วยวัยเพียง 23 ปี เนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ส่วนตัวบริเวณแยกถนนประดิพัทธ์ตัดถนนพระราม 6


ภาพ AFP
12 ปีก่อน
พ.ศ. 2549
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้รับโปรดเกล้า ฯ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 24 ของไทย9 ปีก่อน
พ.ศ. 2552
บัณฑิต ฤทธิ์ถกล ผู้กำกับภาพยนตร์ มีผลงานที่มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่อง บุญชู เกิดอาการหัวใจวายในขณะที่ทำการฟอกโลหิต และได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา สิริอายุ 58 ปี

6 ปีก่อน
พ.ศ. 2555
ท่าอากาศยานดอนเมืองกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งอย่างเต็มรูปแบบ หลังจากปิดไปในปี พ.ศ. 2549 หลังจากการเปิดให้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิ