ดีเดย์ 17 ต.ค. ชาวสวนมะพร้าวชุมนุมหน้า ก.เกษตรฯ

2018-09-25 19:15:49

ดีเดย์ 17 ต.ค. ชาวสวนมะพร้าวชุมนุมหน้า ก.เกษตรฯ

ดีเดย์ 17 ต.ค.นี้ ชาวสวนมะพร้าวประจวบคีรีขันธ์ชุมนุมใหญ่หน้ากระทรวงเกษตรฯ หลังราคาผลผลิตร่วงหนัก

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. นายพงษ์ศักดิ์ บุตรรักษ์ แกนนำเครือข่ายชาวสวนมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในประเทศ ยืนยันกำหนดการเดิมเพื่อรวมตัวเดินทางไปชุมนุมไม่น้อยกว่า 10 คันรถบัสที่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันที่ 17 ต.ค.นี้ เพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์สนใจเร่งแก้ไขปัญหาระคามะพร้าวผลตกต่ำเหลือเพียงผลละ 3 - 4 บาท จากเดิมราคาผลละ 20-23 บาท สำหรับสาเหตุที่ชาวสวนต้องเดินทางไป กทม.เนื่องจากที่ผ่านมาเครือข่ายได้เรียกร้องให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจจากผู้บริหารทั้ง 2 กระทรวงเดินทางมารับฟังความเห็นที่ศาลกลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่ไม่ได้รับความสนใจ นอกจากนั้นข้อสรุปของจังหวัดที่ส่งไปส่วนกลางตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. ที่ผ่านมา เพื่อเสนอ 11 มาตรเร่งด่วนขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนในระดับนโยบายนายพงษ์ศักดิ์ กล่าวต่อว่า หลังจากสื่อมวลชนเสนอข้อมูลความเคลื่อนไหว ล่าสุดมีชาวสวนมะพร้าวจากหลายอำเภอติดต่อขอจองรถบัสเพื่อเดินทางไป กทม.แล้ว 6 คันโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใด ยืนยันว่าชาวสวนเรี่ยไรเงินทั้งหมดเป็นค่ารถในการเดินทางและขอเรียนว่าชาวสวนในพื้นที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปหน้ากระทรวงเกษตรฯเนื่องจากต้องขออนุญาตการชุมนุมในที่สาธารณะและมีภาระค่าใช้จ่ายส่วนตัว ดังนั้นหากผู้มีอำนาจเดินทางมาที่ จ.ประจวบฯ เพื่อยืนยันแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ชัดเจนชาวบ้านก็จะยุติการเดินทางแต่ต้องมีความชัดเจนก่อนสิ้นเดือนกันยายนนี้ เนื่องจากผู้ประกอบการรถเช่าแจ้งว่าจะต้องจ่ายเงินมัดจำค่ารถล่วงหน้าประมาณ 8 หมื่นบาท


Advertisement
ด้านนายประสพชัย พูลเกิด พาณิชย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่จังหวัดได้จัดประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการกำกับดูแลสินค้ามะพร้าวนำเข้าที่ศาลากลางจังหวัดโดยเชิญผู้แทนหน่วยงานราชการและผู้ประกอบการมะพร้าวในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ร่วมประชุมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลาง ประกอบด้วย กรมการค้าต่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการค้าภายใน กรมศุลกากร กรมวิชาการเกษตร ล่าสุดมีข้อสรุปพร้อมข้อเสนอเชิงนโยบายผ่านความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งถึงหน่วยงานส่วนกลางเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ 11 มาตรการ อาทิ เสนอให้กำหนดบทลงโทษอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่ยื่นขอนำเข้ามะพร้าวแต่ทำผิดเงื่อนไขของกรมการค้าต่างประเทศภายใต้กรอบ AFTA และ WTO และกรมวิชาการเกษตร ควรกำหนดให้มีการออกใบเคลื่อนย้ายมะพร้าวนำเข้าจากท่าเรือหรือด่านชายแดนที่นำเข้าไปยังโรงงานและสถานที่แปรรูปรวมทั้งใบเคลื่อนย้ายผลผลิตมะพร้าวภายในประเทศระหว่างจังหวัดต้นทางและปลายทางเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้า เพิ่มกำลังอัตราเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรและด่านกักกันโรคพืชให้เพียงพอและหน่วยงานตรวจสอบทางทะเลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบมะพร้าวลักลอบนำเข้าและขอให้ขยายเวลางดการนำเข้ามะพร้าวจากเดิมที่รัฐบาลกำหนดระยะเวลา 3 เดือนคือตั้งแต่เดือน ส.ค.-ต.ค.2561 และขอให้คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช เร่งกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในระยะเร่งด่วน