คลังแจง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตไม่กระทบ ปชช.

2017-06-07 00:00:00

คลังแจง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตไม่กระทบ ปชช.

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง กล่าวในงานสัมมนา “พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ ประชาชนได้อะไร” ซึ่งจะประกาศใช้ในเดือน ก.ย.นี้ว่า  ขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน และนำไปพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม และจะมีการลงพื้นที่สำรวจราคาตลาด เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมและควรจะเป็นของสินค้า รวมทั้งสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริโภค ยืนยันว่า จะไม่มีผลกระทบกับผู้ประกอบการและประชาชนแน่นอน
สำหรับรายได้จากการจัดเก็บภาษีในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 2.32 ล้านล้านบาท  70 % เป็นการจัดเก็บโดยกรมสรรพากร และอีกกว่า 20 % จัดเก็บโดยกรมสรรพสามิต ส่วนที่เหลือเป็นของกรมศุลกากร และหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งรายได้ในการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นประมาณ 10 % คาดว่า การปรับปรุงกฏหมายฉบับใหม่ จะทำให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้รัฐสามารถจัดเก็บภาษีมากขึ้น