เริ่มแล้ว! ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ สนามบินขอนแก่น

2018-09-23 15:20:39

 เริ่มแล้ว! ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ สนามบินขอนแก่น

กรมท่าอากาศยานวางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยาน ขอนแก่น

วันที่ 23 ก.ย. ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ และตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร หลังใหม่ ท่าอากาศยานขอนแก่น โดยมีนายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขอนแก่น นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ว่าที่ ร.ต.อัธยา ลาภมาก ผอ.ท่าอากาศยานขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ให้การต้อนรับ โดยโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งของไทยในระยะ 8 ปี เพื่อมุ่งหมายพิจารณาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี เสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งเชื่อมโยงโครงข่ายกับประเทศเพื่อนบ้าน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรมท่าอากาศได้จัดทำแผนการก่อสร้าง อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานขอนแก่น ตามมติคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเมื่อวันที่ 10 ต.ค.2560 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง บนเนื้อที่ 1,130 ไร่ มูลค่าโครงการก่อสร้างในกรอบวงเงิน 2,004,900,000 บาท (สองพันสี่ล้านเก้าแสนบาท) โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ประกอบด้วย งานก่อสร้าง อาคารจอดรถยนต์หลังใหม่ และปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์หลังเดิม งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร หลังใหม่ และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิม จากเดิมมีเนื้อที่ขนาด 16,500 ตารางเมตร เป็น 44,500 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 1,000 คน/ชั่วโมง เป็น 2,000 คน/ชั่วโมง หรือ 5 ล้านคน/ปี อาคารจอดรถยนต์ เดิม 5 ชั้น ปรับปรุงเป็น 7 ชั้น เดิมรองรับการจอดรถยนต์ได้ 450 คัน เป็น 1,160 คัน ปัจจุบันท่าอากาศยาน ขอนแก่น ภารกิจรองรับเที่ยวบินพาณิชย์ 4 สายการบิน ได้แก่ สายการบินไทยสมายล์ สายการบินไทย แอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ และสายการบินไทยไล้อ้อนแอร์ รวมถึงเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำครอบคลุม ทุกเส้นทาง และเชื่อมต่อภูมิภาคของไทยทั้งจากสนามบินดอนเมือง สนามบินเชียงใหม่ และสนามบินหาดใหญ่ โดยมีเที่ยวบินมากกว่า 18 เที่ยวบินต่อวัน รวมไปกลับแล้ว 36 เที่ยวบิน

Advertisement