มะพร้าวราคาตกงอกคาล้งกว่า 10 ล้านผล

2018-09-20 16:50:28

 มะพร้าวราคาตกงอกคาล้งกว่า 10 ล้านผล

แกนนำเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เผยมะพร้าวราคาตก “ล้งมะพร้าว”ประสบปัญหาผลผลิตงอกกว่า 10 ล้านผล

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. นายกิตติวงศ์ แสงสุวรรณ แกนนำเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางและระดับจังหวัดยังไม่มีคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวให้กับเกษตรกรในพื้นที่ อ.ทับสะแก และ อ.บางสะพาน แหล่งมะพร้าวคุณภาพดีมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในประเทศ หลังจากราคามะพร้าวผลเหลือเพียงผลผละ 4-5 บาท ตั้งแต่เดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ราคามะพร้าวขาวเหลือกิโลกรัมละ 12 บาท ขณะเดียวกันผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตหรือ “ล้งมะพร้าว” ในจังหวัดประสบปัญหาผลผลิตตกค้างกว่า 10 ล้านผล ทำให้ไม่สามารถรับซื้อผลผลิตจากชาวสวนได้ตามปกติ ขณะที่เจ้าของล้ง ยอมขาดทุนด้วยการนำมะพร้าวงอกไปแปรรูปเป็นน้ำมันมะพร้าว ขณะที่ชาวสวนต้องนำมะพร้าวผลทำการแปรรูปเป็นมะพร้าวขาวเพื่อขายให้โรงงานผลิตน้ำกะทิส่งออกซึ่งโรงงานรับซื้อโดยมีการจำกัดโควต้า นอกจากนั้นยังมีรายได้ชดเชยต้นทุนการผลิตผลละ 13 บาท ด้วยการขายเปลือกและกะลา

“ ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและระดับจังหวัดไม่ได้ให้ความสนใจดำเนินการตามข้อเรียกร้องให้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วน ขณะที่การแก้ปัญหาจากมติ ครม.โดยยุติการนำเข้าเพียง 3 เดือน ขณะนี้ใกล้สุดระยะเวลาในเดือน ต.ค.นี้ แต่ราคาผลผลิตยังไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะสั้น เนื่องจากยังมีการลักลอบนำเข้ามะพร้าว ดังนั้นทางออกของเกษตรกรชาวสวนหลายพื้นที่ต้องยึดหลักพึ่งพาตนเอง ด้วยการรวมตัวจัดตั้งสหกรณ์เพื่อให้มีอำนาจในการต่อรอง เพื่อให้เกิดเสถียรภาพของกลไกราคาและป้องกันผลกระทบในระยะยาว เมื่อจัดตั้งสหกรณ์แล้วก็จะต้องประกาศเลิกขายมะพร้าวผลผ่านพ่อค้านายทุนในระบบเดิม เพื่อเอากำไรก่อนส่งโรงงาน แต่การดำเนินการอาจจะมีปัญหากับกลุ่มนายทุนในระบบเก่า และชาวสวนบางส่วนที่มีภาระหนี้ผูกพันกับระบบนายทุน “นายกิตติวงศ์ กล่าว

Advertisement