บอร์ดการบินไทยล้มสรรหาดีดีคนใหม่

2017-06-06 00:00:00

บอร์ดการบินไทยล้มสรรหาดีดีคนใหม่

Advertisement

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกเอกสารเผยแพร่ระบุว่า คณะกรรมการการบินไทย (บอร์ดการบินไทย) ที่มีนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ได้รับทราบผลการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) จากคณะกรรมการสรรหาที่มีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน สรุปว่ากระบวนการสรรหาได้เสร็จสิ้นแล้ว ผลปรากฏว่าผู้สมัครทั้ง 4 ราย ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด บอร์ดจึงมีมติดำเนินการสรรหาใหม่

สำหรับผู้สมัครทั้ง 4 ราย ประกอบด้วย นายดนุช บุญนาค, นายวิสิฐ ตันติสุนทร, นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ และนายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล