ดีเดย์ 12 มิ.ย.เปิดรับความเห็นคำถาม 4 ข้อ

2017-06-06 15:55:00

ดีเดย์ 12 มิ.ย.เปิดรับความเห็นคำถาม 4   ข้อ

กระทรวงมหาดไทยเปิดรับความเห็นเกี่ยวกับคำถาม 4 ข้อของนายกฯทั่วประเทศ  12 มิ.ย. นี้ พร้อมประมวลผลเสนอ “บิ๊กตู่” 20 มิ.ย.เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการประชุม ครม.ว่า กระทรวงมหาดไทยได้รายงานการรวบรวมคำตอบของประชาชนเกี่ยวกับคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.เป็นต้นไปและยังไม่มีกำหนดวันสุดท้ายของการส่งคำถาม เบื้องต้นได้จัดสถานที่รวบรวมการแสดงความเห็นดังนี้ กทม.ยื่นได้ที่สำนักงานเขต 50 แห่ง ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล และที่กระทรวงหมาดไทย ส่วนต่างจังหวัดยื่นได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทั้ง 77 แห่ง และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 848 ศูนย์ โดยต้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงตน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะประมวลผลเพื่อสรุปเสนอนายกฯทุก 10 วัน ประมวลผลครั้งแรกวันที่ 20 มิ.ย.


แท็กที่เกี่ยวข้อง