รัฐเข็นโปรเจคแก้จนลดเหลื่อมล้ำ

2018-09-16 16:45:46

รัฐเข็นโปรเจคแก้จนลดเหลื่อมล้ำ

Advertisement

“กอบศักดิ์”เผยงานปฏิรูปคืบหน้า หลังประชาชนเรียกร้อง 6 ด้าน เตรียมคลอดโปรเจคช่วยชาวบ้าน “เพิ่มผลผลิต – เพิ่มรายได้ – ลดภาระค่าใช้จ่าย” เป็นของขวัญจากรัฐบาล – นายกฯ นำไปสู่การแก้จน ลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่16 ก.ย. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินการเร่งรัดการปฏิรูปประเทศในประเด็นที่พี่น้องประชาชนเรียกร้องใน 6 ด้านสำคัญ คือ แก้จน แก้เหลื่อมล้ำ แก้โกง ปฏิรูปราชการ การมีส่วนร่วม และการสร้างอนาคต ให้เป็นรูปธรรมงานที่ได้ทำไปแล้ว โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ ปากท้อง ประกอบด้วยกฎหมายสำคัญๆ ที่จะสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากอย่างยั่งยืนและเป็นการระเบิดจากภายใน ให้กับประชาชน เช่น กฎหมายธนาคารชุมชน วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อช่วยสนับสนุนการรวมกลุ่มและยกระดับให้เป็นนิติบุคคล กฎหมายป่าชุมชน การให้ปลูกไม้มีค่าในพื้นที่กรรมสิทธิ์ การอยู่ร่วมกับป่า นอกจากนี้ยังมีกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่จะพิจารณาต่อไป คือ กฎหมายขายฝาก ธนาคารที่ดิน สวัสดิการชุมชน สภาประชาคมตำบล กองทุนพัฒนาผู้นำชุมชน ที่จะสอดรับกับโครงการผู้กล้าคืนถิ่น เป็นต้น

รมต.ประจำสำนักนายกฯ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีโครงการดีๆ ที่กำลังเร่งดำเนินการเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ ทำแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งให้เรากลับไปสู่ยุคในน้ำมีปลา ในนามีข้าว อีกครั้ง เช่น โครงการสืบสานกระจายผลแนวทางการทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน และเกษตรอินทรีย์ ธนาคารปูม้าทั่วอ่าวไทยและอันดามัน ชุมชนไม้มีค่า(ธนาคารต้นไม้) โซลาร์ประชาชน วิจัยกินได้ สมารท์ฟาร์เมอร์ เป็นต้น ตลอดจนโครงการที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน เช่น โครงการผู้ป่วยติดเตียง หมอครอบครัว การแจกแบบเรียนอิเลคทรอนิกส์ ที่จะลดภาระของผู้ปกครองในการซื้อแบบเรียนในแต่ละเทอม ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและอำเภอ และโครงการติวฟรี.คอม เพื่อให้น้องๆ สามารถเข้าถึงคุณครู ติวเตอร์เก่งๆ ของประเทศได้อย่างเท่าเทียมกัน เป็นต้น
“ทั้งหมดนี้เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะทำให้โครงการเหล่านี้เป็นของขวัญ เพื่อที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยหลายสิบล้านคน นำไปสู่การแก้จน ลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืนต่อไป”นายกอบศักดิ์ กล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง