โพลชี้คนไทย 70.30 % ห้อยพระเครื่อง

2018-09-16 09:35:49

โพลชี้คนไทย 70.30 % ห้อยพระเครื่อง

Advertisement

โพลชี้คนไทย 70.30 % ห้อยพระเครื่อง เพราะเคารพบูชา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ช่วยปกป้องคุ้มครอง พระยอดนิยมหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ ส่วนใหญ่เช่ามา

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของชาวพุทธที่มีต่อพระเครื่องทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,126 คน ระหว่างวันที่ 11-15 ก.ย.สรุปผลได้ ดังนี้

1. คนไทยคิดอย่างไร? กับการห้อย/แขวนพระเครื่อง ของคนไทย อันดับ 1 เคารพบูชา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ช่วยปกป้องคุ้มครอง 56.86% อันดับ 2เป็นความเชื่อความศรัทธาของแต่ละบุคคล เป็นสิทธิส่วนบุคคล 25.01% อันดับ 3 เป็นไปตามแนวทางวิถีของชาวพุทธ เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น 14.13% อื่นๆ สวมใส่เป็นเครื่องประดับ เพื่อความสวยงาม ควรห้อย แขวนอย่างเหมาะสม ไม่รุ่มร่าม 4.00%
2. คนไทยห้อยและแขวนพระมากน้อยเพียงใด? ห้อย/แขวน 70.30% เพราะ มีความศรัทธา เลื่อมใส มีแล้วรู้สึกอุ่นใจ ปลอดภัย ได้มาจากพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ เป็นสิริมงคลกับตัวเอง ไม่ห้อย/ไม่แขวน 29.70%เพราะ กลัวลืม ทำหล่นหาย ถูกขโมย ไม่มีสร้อยที่เหมาะสม เก็บไว้บูชาที่บ้าน เป็นพระที่มีราคา แพ้สร้อย

3. 5 อันดับพระเครื่องที่คนไทยห้อย/แขวน อันดับ 1 หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ 47.79% อันดับ 2 พระสมเด็จโต 21.90% อันดับ3 พระพุทธโสธร/หลวงพ่อโสธร 12.87% อันดับ 4 พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ9.44% อันดับ 5 หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน 8.00%

4. พระเครื่องที่คนไทยห้อย/แขวน ได้มาจากที่ใด อันดับ 1 เช่ามา 41.13% อันดับ2 พ่อแม่มอบให้ 32.15% อันดับ3 ผู้ใหญ่/เจ้านายให้มา 7.73% อันดับ4 ญาติพี่น้องให้ 6.96% อันดับ5 ปู่ย่า/ตายายมอบให้ 6.51% อื่นๆเพื่อนให้ แฟนให้ พระ/ที่วัดแจก เป็นต้น 5.52%

5. คนไทยมีความคิดเห็นต่อตลาดพระของไทยขณะนี้อย่างไรบ้าง อันดับ1 ตลาดใหญ่ เติบโตอย่างรวดเร็ว ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ 42.84% อันดับ2 เป็นการทำธุรกิจมากขึ้น มีการปั่นราคา สร้างรายได้ 20.02% อันดับ3 เศรษฐกิจไม่ดี ทำให้ตลาดพระซบเซา 13.63% อันดับ4 ยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานราคาเช่าบูชา มีการปลอมพระ มีมิจฉาชีพแฝงเข้ามา 12.26% อันดับ5 เป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม เฉพาะผู้ที่สนใจ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน 11.25%

แท็กที่เกี่ยวข้อง