ระลึกครั้งสุดท้าย "สนามม้านางเลิ้ง"

2018-09-15 15:30:47

ระลึกครั้งสุดท้าย "สนามม้านางเลิ้ง"

Advertisement

ปิดตำนานการแข่งม้า ที่สนามราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  หรือ สนามม้านางเลิ้ง  ในวันที่ 16 ก.ย. 2561 สำหรับการแข่งครั้งสุดท้าย ก่อนคืนพื้นที่ให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  


16 กันยายน 2561 จะเป็นวันสุดท้ายที่สนามม้านางเลิ้ง จะเปิดทำการ  ซึ่งปัจจุบันทำสัญญาเช่า และได้ครบกำหนดอายุสัญญาเช่ามานานแล้ว  สำนักงานทรัพย์สินฯ มีความจำเป็นต้องใช้ที่ดินและอาคารดังกล่าวข้างต้น จึงไม่สามารถให้ราชตฤณมัยสมาคมฯ เป็นผู้เช่าได้อีกต่อไป

สำนักงานทรัพย์สินฯ ได้ประสานและได้แจ้งให้ราชตฤณมัยสมาคมฯ ทราบในเบื้องต้นแล้ว โดยราชตฤณมัยสมาคมฯ ยินดีให้ความร่วมมือกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทุกประการ ซึ่งในวันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 2561  การแข่งขันวันสุดท้ายจบลง เจ้าหน้าที่จะทำงานจนถึงวันที่ 28 ก.ย.2561 เป็นวันสุดท้าย  เพื่อเตรียมส่งมอบคืนพื้นที่ ในวันที่ 4 ต.ค. 2561 ต่อไป  


ทั้งนี้เบื้องหลังและพื้นภูมิ การเริ่มต้นของสนามม้านางเลิ้ง เริ่มขึ้นเมื่อ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เสด็จกลับจากประพาสยุโรปในปี พ.ศ. 2440 สโมสรน้ำเค็มศึกษา สมาคมของข้าราชการและนักเรียนที่เคยไปทำงาน ศึกษา หรือเดินทางไปยุโรป ได้ร่วมกับเจ้าของคอกม้าต่างๆ จัดแข่งม้าเทียมรถ เพื่อเป็นการต้อนรับและถวายความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 5 โดยปรับให้ท้องสนามหลวงกลายเป็นสนามแข่งม้าชั่วคราว นับเป็นการจัดกีฬาแข่งม้าแบบตะวันตกครั้งแรกของประเทศไทย ในปี 2444 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชบรมราชานุญาต ให้จัดตั้งราชกรีฑาสโมสร หรือที่เรียกกว่าว่า “สนามฝรั่ง” เพื่อเป็นทั้งแหล่งบันเทิงจำกัดวงสำหรับคนต่างชาติ


การก่อตั้งสนามม้านางเลิ้งในสมัยรัชกาลที่ 6 พระยาประดิพัทธภูบาลและพระยาอรรถการประสิทธิ์ ได้ทำหนังสือทูลเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อขอพระบรมราชานุญาตตั้งสโมสรสนามม้า “สนามไทย” แข่งเพื่อให้บริการแข่งม้าสำหรับคนไทยและนำรายได้มาใช้บำรุงพันธุ์ม้าจากประเทศออสเตรเลียและอังกฤษ ทรงมีพระบรมราชานุญาตพร้อมทั้งได้พระราชทาน นามว่า "ราชตฤณมัยสมาคมแห่งกรุงสยาม" อีกทั้ง ทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2459 และพระราชทานนามว่า ราชตฤณมัยสมาคม รวมไปถึงยังทรงส่งม้าในคอกของพระองค์เข้าร่วมแข่งอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูล  
https://th.wikipedia.org/wiki/ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย_ในพระบรมราชูปถัมภ์อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปิดตำนาน“สนามม้านางเลิ้ง”

แท็กที่เกี่ยวข้อง